numo.vn thiết kế website số một việt nam

Power of Hydrogen


Xuất phát từ bài toán pH trong nội dung chương 1 (chủ đề Sự điện li) của Hóa học 11. Nhóm giáo viên Hóa học nhận thấy có nhiều khía cạnh mà sách giáo khoa chưa khai thác sâu mà thường chú trọng vào các dạng bài tính toán giá trị pH của các dung dịch trước và sau phản ứng. Nhóm giáo viên Hóa học khối 11 lựa chọn thực hiện chuyên đề về pH với tên gọi là Power of Hydrogen nhằm giúp học sinh có thêm hiểu biết về pH và đề xuất các giải pháp tăng cường lợi ích của pH để phát triển sức khỏe, ứng dụng nhiều hơn trong các lĩnh vực đời sống.

Hai phương pháp chính được áp dụng triển khai thực hiện chuyên đề là Project learning và Blended Learning.

Với chuyên đề, học sinh được chia thành các nhóm để tìm hiểu nội dung, tác động, vai trò của:
+ pH với sức khỏe con người.
+ pH đối với các hiện tượng tự nhiên.
+ pH đối với cây trồng.
+ Ứng dụng của hydrogen trong các thiết bị phục vụ đời sống.

- Học sinh được trải nghiệm các vai trò: nghiên cứu viên, thuyết trình viên, kỹ thuật viên, người chăm sóc cây ...
Học sinh học được, thay đổi qua dự án:
- Học sinh rèn khả năng giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm.
- Học sinh được rèn luyện năng lực lãnh đạo và tự chủ: tự tìm hiểu và lựa chọn chủ đề, đề xuất ý tưởng, quyết định nội dung, hình thức sản phẩm, lập kế hoạch làm việc nhóm, trải nghiệm thực tế tạo các sản phẩm, rút kinh nghiệm và điều chỉnh nội dung/ phương pháp, tổng kết và đánh giá hiệu quả của nhóm.
- Học sinh có cơ hội phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin.
- Học sinh đề xuất các giải pháp để duy trì độ pH cân bằng, có lợi cho con người và môi trường.
- Học sinh được trải nghiệm các vai trò khác nhau, các chủ đề khác nhau nên sẽ có góc nhìn đa chiều về một vấn đề.

Bên cạnh đó, bản thân giáo viên có những thay đổi tích cực như:

- Có những chủ đề, nội dung không phải thế mạnh của giáo viên môn Hóa. Nên giáo viên vừa là cầu nối học sinh đến với tri thức, học sinh đến với các chuyên gia (khuyến khích việc trao đổi với chính người thân trong gia đình), đồng thời cũng là cơ hội cho giáo viên tìm hiểu nhiều ứng dụng của việc điều chỉnh pH.
Định hướng chủ đề theo tinh thần "Reimagine Education”, khai thác các khía cạnh mới của một vấn đề tưởng như khô khan chỉ gồm công thức tính toán.

Dự án khác