numo.vn thiết kế website số một việt nam

Thủy tinh_vật liệu của thời đại

Thủy tinh là một vật liệu được sử dụng nhiều, số lượng lớn và xuất hiện ở đa số công trình xây dựng. Tỉ lệ sử dụng thủy tinh ngày càng nhiều trong cuộc sống, mỗi năm đều xuất hiện những loại kính mới.  Tuy nhiên, thông tin về thủy tinh vô cùng hạn chế đối với các con học sinh ở lứa tuổi THCS. 

Trong chương trình hóa học 9 có nội dung: " Silic-Công nghiệp Silicat" đề cập đến Silic, công nghiệp sản xuất thủy tinh và các hợp chất của Silic. Gíao viên bộ môn Hóa học khối 9 quyết định thay vì giảng dạy truyền thống nội dung này sẽ thiết kế thành chuyên đề nhằm cung cấp những kiến thức sâu hơn về thủy tinh nói riêng và hợp chất của Silic nói chung. Thay vì chú trọng vào thành phân, tính chất hóa học của Silic thì qua chuyên đề học sinh có thêm thông tin đa chiều về nguyên tố này khi nghiên cứu về thủy tinh qua thành phần - phân loại - vai trò - thực trạng - tái chế...

Với chuyên đề, học sinh thực hiện khảo sát thực tế về việc sử dụng kính ngay tại trường THCS Wellsring qua việc đo đạc phân tích tỉ lệ sử dụng kính của 3 tòa nhà sau đó phân chia nhóm nghiên cứu, đặt câu hỏi liên quan đến Thủy tinh - Kính. Học sinh còn được kết nối với chuyên gia để trao đổi và giải đáp các thắc mắc. 

Sản phẩm của chuyên đề là: poster, video thông tin về thủy tinh, biện pháp tái chế, tái sử dụng thủy tinh theo nguyên tắc 3R (Recycle - Reduce - Resouce).

Như vậy, Thông qua chuyên đề, học sinh có thêm thông tin đa chiều về nguyên tố Silic này khi nghiên cứu về thủy tinh qua thành phần - phân loại - vai trò - thực trạng - tái chế... Từ đó, các bạn hình thành ý thức sử dụng vật liệu hiệu quả. Học sinh phát triển năng lực hợp tác, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề thông qua góc nhìn môn Hóa học.

 

Dự án khác