numo.vn thiết kế website số một việt nam

Nghệ thuật sân khấu Việt Nam


Xuất phát tình hình thực tiễn và mong muốn học sinh được trở về với truyền thống thống văn hóa của dân tộc, các giáo viên Tổ Ngữ văn và Khoa học xã hội trường THPT Wellspring đã cùng nhau xây dựng, thiết kế chương trình môn học Văn hóa Việt. Với môn học này, học sinh được tìm hiểu về văn hóa Việt Nam trên các phương diện: văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần.

Thông qua các chuyên đề học tập được thiết kế với nội dung sinh động, hấp dẫn học sinh xây dựng được kiến thức về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. - Điểm nổi bật của chuyên đề:
+ Trong môi trường Quốc tế, các bạn học sinh Wellspring không chỉ được học hỏi, giao lưu với các nền văn hóa trên Thế giới, mà còn được tìm hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc Việt Nam. Điều này giúp các bạn không chỉ hiểu thêm về nguồn cội của bản thân, mà còn có thể tự hào đem những tinh hoa văn hóa nước nhà đến với bạn bè Quốc tế khi tiến đến những bậc học cao hơn.
+ Từ khi đất nước đổi mới, thế hệ trẻ qua nhiều kênh thông tin gần như quay lưng lại với sân khấu truyền thống. Chuyên đề nghệ thuật sân khấu Việt Nam đã giúp cho một bộ phận các bạn học sinh, hiểu được những khái niệm về sân khấu truyền thống, hiểu được quá trình hình thành phát triển, tác động của nó với lịch sử và đời sống. Chuyên đề cũng là hình thức để giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước; giáo dục cái hay, cái đẹp thông qua các hình tượng nghệ thuật. Điều này có tác động rất lớn đến quá trình hình thành nhân cách của các con.

Các hoạt động học sinh được trải nghiệm khi tham gia chuyên đề:
+ Học sinh thực hành thiết kế một sản phẩm và thuyết trình tìm hiểu về âm nhạc dân tộc
+ Học sinh được thực hành âm nhạc truyền thống cùng các nhạc cụ dân tộc với các nghệ sĩ

- Thông qua dự án học sinh được trau dồi những kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp. Bên cạnh đó hình thành trong học sinh năng lực lãnh đạo và tử chủ lựa chọn sản phẩm với các hình thức phong phú và đa dạng.

- HS kết hợp linh hoạt giữa các sản phẩm mang nét truyền thông và ứng dụng CNTT một cách linh hoạt

Dự án khác