Loading...

THCS Song ngữ Hoa Kỳ

Nằm trong hệ thống trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Wellspring, chương trình đào tạo cấp THCS là sự kế thừa, phát triển lên từ chương trình đào tạo cấp Tiểu học. Tiếp nối cấp Tiểu học, chương trình học tập cấp THCS sẽ là “cơ sở nền tảng vững chắc” để học sinh tham gia các chương trình đào tạo tiếp theo ở cấp THPT một cách chủ động. Chính vì vậy, một trong những lợi thế của học sinh Wellspring là có một lộ trình học tập rõ ràng, được cá nhân hóa từ cấp Tiểu học lên THPT.


Mục tiêu giáo dục


Năng lực ngôn ngữ: Học sinh sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh với 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết trong môi trường Quốc tế. Tùy thuộc vào xuất phát điểm đầu vào lớp 6, học sinh đạt năng lực tiếng Anh tối thiểu từ bậc B1 đến C1 theo Khung tham chiếu châu Âu khi hoàn thành cấp THCS.

Nền tảng học thuật: Học sinh có nền tảng kiến thức học thuật vững chắc theo chương trình của Bộ GDĐT và kiến thức theo Bộ tiêu chuẩn chung K12 Hoa Kỳ (Common Core Standards của Hoa Kỳ)

Kỹ năng thế kỷ XXI: Học sinh rèn luyện và phát triển các kỹ năng: giao tiếp, hợp tác, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề.

Phẩm chất công dân toàn cầu: Mỗi học sinh ý thức về trách nhiện của bản thân với cộng đồng và xã hội cũng như thận thức được vai trò của mình trong thê giới toàn cầu hóa.
 

Điểm ưu việt của chương trình


Toàn diện: Chương trình đào gồm 3 cấu phần gồm Chương trình Quốc tế, chương trình Việt Nam và chương trình Phát triển toàn diện nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sự phát triển tối ưu nhất.

Cá nhân hoá: 3 hệ đào tạo ở cấp THCS: Song ngữ Hoa Kỳ (AB), Song ngữ Hoa Kỳ tiếng Anh Nâng cao (AD), và Song ngữ Hoa Kỳ Toán - Công nghệ (MT) phù hợp với từng năng lực và khuynh hướng học thuật khác nhau của học sinh.

Linh hoạt: Hàm lượng chương trình Quốc tế được thiết kế lên đến 50% trong tổng chương trình đào tạo bậc THCS, giúp học sinh có thể tự tin chuyển tiếp linh hoạt sang các môi trường Quốc tế tương đương.

Tính kế thừa và liên thông lên bậc THPT Wellspring: Chương trình đào tạo cấp THCS kế thừa nền tảng học thuật, năng lực  tiếng Anh của học sinh đã được tạo dựng ở bậc Tiểu học; tiếp tục phát huy ở bậc học THCS.  Kết thúc cấp học, học sinh hoàn toàn có thể lựa chọn các lộ trình khác nhau ở bậc học THPT Wellspring: hệ đào tạo  Song ngữ Hoa Kỳ, hệ đào tạo Quốc tế Hoa Kỳ, hệ đào tạo Song bằng Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chất lượng đào tạo được đảm bảo với quy trình kiểm định giáo dục nghiêm ngặt và được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên có năng lực sư phạm và bằng cấp chuyên môn phù hợp, được đào tạo liên tục. Cùng với đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn, trường THCS Wellspring tự hào với cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động học tập của học sinh.
 

Các hệ đào tạo

 
Image1
Dành cho mọi đối tượng học sinh, bao gồm cả những học sinh có trình độ tiếng Anh cơ bản, hướng tới các hệ THPT Song ngữ, Song Bằng, Quốc tế.
Image2
Dành cho học sinh có năng lực tiếng Anh tốt, có thiên hướng về các môn khoa học xã hội, hướng tới các lớp THPT Song bằng hoặc Quốc tế.
Image3
Dành cho học sinh có năng lực tiếng Anh tốt, có thiên hướng về môn toán và các môn khoa học tự nhiên hướng tới các lớp THPT Song bằng hoặc Quốc tế.
 

Lộ trình học tập