Loading...

Lộ trình học tập

Với định hướng “Học sinh là trung tâm”, trường PTSNLC Wellspring mong muốn kiến tạo nên những thế hệ học sinh sáng tạo, dám thách thức bản thân. Sự sáng tạo đó được phát hiện, bộc lộ, thể hiện và triển khai trong từng hoạt động giáo dục của nhà trường, từng tiết dạy hay mỗi sản phẩm qua những bài tập, dự án mà học sinh là những người trực tiếp, tự tay sáng tạo ra. Trong suốt quá trình học tập, trải nghiệm, mỗi học sinh sẽ thay đổi từng ngày và trong từng hoạt động giáo dục của Nhà trường. Mỗi sự thay đổi đó dù là nhỏ nhất đều được các Thầy cô quan tâm, định hướng và dẫn dắt để từ đó, học sinh trưởng thành, được bộc lộ, thể hiện  những giá trị và mục đích sống có ý nghĩa.

Lộ trình giáo dục trường PTSNLC Wellspring được thiết kế từ cấp Tiểu học, lên THCS và THPT với nhiều hệ đào tạo khác nhau.
- Cấp Tiểu học với hệ đào tạo Song Ngữ Hoa Kỳ: Hướng đến việc tạo ra một thế hệ trẻ hiểu biết, độc lập, tự tin và tràn đầy niềm say mê cuộc sống, Wellspring xây dựng một hệ thống chương trình đào tạo toàn diện về cả 3 mặt: trí tuệ, tâm hồn và cảm xúc.
- Cấp THCS với 03 hệ đào tạo tối ưu phù hợp với năng lực và khuynh hướng học thuật khác nhau của từng cá nhân học sinh: Hệ song ngữ Hoa Kỳ (AB), Hệ song ngữ Hoa Kỳ tiếng Anh Nâng cao (AD), Hệ song ngữ Hoa Kỳ Toán - Công nghệ (MT).
- Cấp THPT với 03 hệ đào tạo: THPT Song ngữ Hoa Kỳ, THPT Song bằng (ADN), THPT Quốc tế Hoa Kỳ.
 

Chương trình đào tạo gồm 03 cấu phần: chương trình Việt Nam, chương trình Quốc tế và chương trình Phát triển toàn diện. Đối với từng hệ đào tạo các cấu phần học được điều chỉnh phù hợp với trình độ học sinh.