Loading...

Tin trung học

Việc giáo viên là lùi mình một chút,  nhường chỗ cho sự tò mò của học sinh

Việc giáo viên là lùi mình một chút, nhường chỗ cho sự tò mò của học sinh

Là giáo viên có lẽ ai cũng trăn trở về việc làm sao để giáo dục hiệu quả, học sinh học đúng thứ chúng cần và thích. Chúng tôi cứ bàn đi bàn lại với nhau những vấn đề đó, cả lãnh đạo và nhân viên cùng thử nhiều cách khác ...
Cuộc thi “Giáo viên sáng tạo năm học 2020 – 2021” với chủ đề “MASTER THE CHANGE IN EDUCATION” hướng đến trao quyền tự chủ, tự do học tập và sáng tạo cho học sinh

Cuộc thi “Giáo viên sáng tạo năm học 2020 – 2021” với chủ đề “MASTER THE CHANGE IN EDUCATION” hướng đến trao quyền tự chủ, tự do học tập và sáng tạo cho học sinh

Thấy được tầm quan trọng của sự chủ động thay đổi và cập nhật, tiếp nối thành công của cuộc thi giáo viên sáng tạo từ năm học 2017 – 2018 tới nay, đồng thời khẳng định sứ mệnh tiên phong của  ngôi trường duy nhất đạt danh hiệu “Trường học tích ...
Chính niệm tiếp nguồn giáo dục từ tâm

Chính niệm tiếp nguồn giáo dục từ tâm

Bên cạnh mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, bản chất của giáo dục là sự tương tác, giao tiếp hiệu quả, không chỉ giữa giáo viên với học sinh, giáo viên với giáo viên và giữa học sinh với nhau. Nắm bắt được điều đó, trường THCS Wellspring luôn chú ...
Hội thảo PEN 2020: Bất kỳ phương pháp giảng dạy hiện đại nào đều cần tính mức độ hợp lý với từng đối tượng học sinh (Phần 2)

Hội thảo PEN 2020: Bất kỳ phương pháp giảng dạy hiện đại nào đều cần tính mức độ hợp lý với từng đối tượng học sinh (Phần 2)

Tham gia Hội thảo PEN 2020, bản thân tôi cũng như nhiều thầy cô giáo của Trường PTSNLC Wellspring đã được giao lưu, học tập và cập nhật nhiều nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục và các lĩnh vực liên quan. Đặc biệt là chúng tôi có cơ ...
Hội thảo PEN 2020: Bất kỳ phương pháp giảng dạy hiện đại nào đều cần tính mức độ hợp lý với từng đối tượng học sinh (Phần 1)

Hội thảo PEN 2020: Bất kỳ phương pháp giảng dạy hiện đại nào đều cần tính mức độ hợp lý với từng đối tượng học sinh (Phần 1)

Tham gia Hội thảo PEN 2020, bản thân tôi cũng như nhiều thầy cô giáo của Trường PTSNLC Wellspring đã được giao lưu, học tập và cập nhật nhiều nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục và các lĩnh vực liên quan. Đặc biệt là chúng tôi có cơ ...
Hội thảo giáo dục PEN 2020 giúp tôi nhận ra mình đang đứng ở đâu và đích cần hướng đến trong công việc dạy học (Phần 2)

Hội thảo giáo dục PEN 2020 giúp tôi nhận ra mình đang đứng ở đâu và đích cần hướng đến trong công việc dạy học (Phần 2)

PEN 2020 với những cách tiếp cận, phương pháp dạy học hiện đại trên thế giới hiện nay. Khóa học PEN 2020 thực sự đem lại cho tôi nhiều cách nhìn mới trong việc giảng dạy và giáo dục học sinh. Những nội dung không phải quá mới mẻ, bởi tôi ...