Loading...

Tiểu học - Giáo viên Tiếng Anh

Môn dạy Giáo viên Tiếng Anh
Cấp học
Nơi làm việc Trường PT Song ngữ Liên cấp Wellspring, 95 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Ngày bắt đầu 15/08/2022
Yêu cầu - Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành SP Tiếng Anh, Tiếng Anh hoặc Giáo viên tốt nghiệp Đại học khác chuyên ngành có chứng chỉ/bằng cấp và kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh.
- IELTs 7.5 hoặc các chứng chỉ tương đương
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, ưu tiên ứng viên đã giảng dạy tại các trường Song ngữ, Quốc tế.
- Hiểu và sẵn sàng áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại
- Sử dụng tốt các phần mềm CNTT trong giảng dạy và công việc
- Đam mê, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi
Chi tiết công việc

Nộp hồ sơ ứng tuyển ngay