Buổi hội thảo hỗ trợ, giải đáp thắc mắc trong mùa thi WeTech-Season1


Nằm trong chuỗi hoạt hoạt động của mùa thi WeTech-Season1, ngày 10/11/2016 bộ phận ứng dụng CNTT đã tổ chức buổi hỗ trợ, giải đáp thắc mắc đầu tiên dành cho các đội tham gia thi. Tại buổi này, các em học sinh đã được gặp các thành viên trong WeTech team (WTT) và đưa ra những câu hỏi còn vướng mắc.

WeTech-Season 1 là series các cuộc thi sử dụng và ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong Nhà Trường dành cho tất cả Học sinh của từng lớp – Trường Trung học Wellspring.

image001

Thầy Vĩnh Sơn – Hiệu trưởng trường THPT đang giới thiệu các thành viên trong WTT

Trước khi các câu hỏi được đưa ra, đội trưởng của các đội có màn giới thiệu về tên đội và slogan của đội mình.

image003

image005

Sau khi làm quen giữa WTT và các đội tham gia, Thầy Vĩnh Sơn đã làm rõ một số thông tin mà các đội chưa nắm được. Trong đó có việc thành lập WeTech Club sau khi mùa thi kết thúc.

image007

WeTech Club được thành lập nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động ứng dụng CNTT trong trường, tạo nhiều hoạt động học tập và vui chơi lành mạnh trong trường dưới sự định hướng của trường.

image009

Sơ đồ tổ chức của WeTech Club

 Phần đặt câu hỏi, các đội đã đưa ra rất nhiều câu hỏi liên quan tới hai cuộc thi I.I.U và G.C.S.C. Sau đó, WTT đã có phần trả lời các câu hỏi từ các đội.

image011

image013

Trong buổi này, WTT đã mời đội “PotatoeArmy” của lớp 6A5 lên trình bày về thiết kế và ý nghĩa Google Site của lớp.

image015

Đội trưởng của đội “PotatoeArmy” đang thuyết trình về sites của lớp 6A5

Buổi hướng dẫn, giải đáp thắc mắc đã cung cấp cho các đội thêm nhiều thông tin để sản phẩm dự thi sẽ có chất lượng và đạt kết quả cao nhất.

Triệu Mão – Bộ phận ứng dụng CNTT