Trường Quốc Tế Wellspring

Chương trình

fotter

Nằm trong chuỗi sự kiện của những ngày “Thứ sáu thử thách – Friday challenges” trong khóa học hè Unlock yourself with challenges, cũng như tiếp nối ngay sau ngày Văn hóa của tuần thứ hai với chủ đề “Hướng về biển Đông”, các bạn học ...

Reporter Club – Câu lạc bộ Phóng viên
What would you do? – Hội vui học tập khối 2
Rực rỡ sắc màu ngày hội kết nối văn hóa “Global Village”