Trường Quốc Tế Wellspring

Chương trình

fotter

Những kỳ thi theo cách truyền thống luôn là nỗi lo lắng, sợ hãi lớn nhất đối với mỗi học sinh với hàng đống đề cương và kiến thức chất ngất. Tuy vậy, bạn hoàn toàn có thể vượt qua và đạt điểm tốt bởi cách thi “độc ...

Sinh hoạt tổ chủ nhiệm tháng 12: “Giao tiếp với Phụ huynh Học sinh”
“Chia sẻ là hạnh phúc” – Quỹ từ thiện trường Trung học Wellspring
Giải bơi đường đua xanh Wellspring 2014