Trường Quốc Tế Wellspring

Chương trình

fotter

Tuck – shop” - quầy bán hàng di động do các lớp trường Trung học Wellspring phụ trách là một dự án đã được thực hiện từ năm học 2013 – 2014. Đây là một dự án xuất phát từ mong muốn thực hành  môn học “Business” của ...

20/10: Gặp chủ nhân giải “UNESCO vì sự phát triển bền vững”
Tiết học hội thảo của học sinh khối 12: Đại học có phải là “chìa ...
"Chúng ta đến từ đâu?"