THPT Song ngữ & THPT Song bằng Việt Nam – Hoa Kỳ


Wellspring là trường phổ thông đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chương trình THPT Song bằng Việt Nam – Hoa Kì & Song ngữ tín chỉ Hoa Kỳ.

› Thông điệp của Hiệu trưởng

 

Chương trình học thuật

      THPT Song ngữ tín chỉ Hoa kỳ | THPT Song bằng Việt Nam – Hoa Kỳ

 

Phát triển cá nhân và xã hội

  Kỹ năng sống | Thể thao – Nghệ thuật | Từ thiện xã hội

 

  Đội ngũ Giáo viên

 

Ngày học điển hình

 

Lịch năm học