Chính sách học bổng vinh danh Wellspring Merit Scholarships năm học 2016 – 2017


Nhân dịp năm học mới để tiếp tục khuyến khích và vinh danh học sinh tiêu biểu, học sinh nỗ lực vượt bậc, học sinh đạt giải thưởng về học thuật cũng như các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật, kỹ năng, hoạt động xã hội và đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi đạt chuẩn quốc tế trong cùng năm học, Ban lãnh đạo nhà trường trân trọng giới thiệu chính sách học bổng vinh danh “Merit Scholarships” của năm học này, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VINH DANH “MERIT SCHOLARSHIPS”

CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING HÀ NỘI

NĂM HỌC 2016-2017

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,

Chào đón năm học mới, để tiếp tục khuyến khích và vinh danh học sinh tiêu biểu, học sinh nỗ lực vượt bậc, học sinh đạt giải thưởng về học thuật cũng như các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật, kỹ năng, hoạt động xã hội và đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi đạt chuẩn quốc tế trong từng năm học, Ban lãnh đạo nhà trường trân trọng giới thiệu chính sách học bổng vinh danh “Merit Scholarships” của năm học này, cụ thể như sau:

I. Đối tượng được xem xét trao học bổng:

Tất cả học sinh đang theo học tại Wellspring trong năm học 2016– 2017 đạt các tiêu chí của mỗi loại học bổng đều có cơ hội được xem xét trao học bổng.

II. Định mức về số lượng và trị giá các suất học bổng :

 1. Hc bng dành cho hc sinh tiêu biu, hc sinh n lc vượt bc ca năm hc

TT

Tên hc bng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét

1.      

Học sinh tiêu biểu của mỗi Khối lớp

(Số lượng tối đa của cả khối: tính mỗi lớp trung bình 2 hc sinh x S lp ca Khi. Số lượng không nhất thiết bình quân theo lớp mà có thể khác nhau giữa các lớp trên cơ cở số lượng tối đa của cả khối)

6.000.000

Được tín nhiệm bầu chọn của tất cả các giáo viên giảng dạy tại mỗi lớp cũng như các bạn học sinh cùng lớp với tiêu chí xuất sắc nhất về cả học tập và nhân cách (thời điểm bầu chọn: cuối năm học – tháng 5/2017).

Một số tiêu chuẩn bầu chọn chung: Học sinh nằm trong nhóm 3 học sinh có điểm tổng kết cao nhất của môn học; học sinh có tinh thần học tập xuất sắc, cầu tiến, sáng tạo, được các thầy cô giáo và các bạn học sinh ghi nhận; Ý thức đạo đức, tư cách tốt.

2.      

Học sinh nỗ lực vượt bậc của mỗi Khối lớp 

(Số lượng tối đa của cả khối: tính mỗi lớp trung bình 1 hc sinh x S lp ca Khi. Số lượng không nhất thiết bình quân theo lớp mà có thể khác nhau giữa các lớp trên cơ cở số lượng tối đa của cả khối)

3.000.000

Được tín nhiệm bầu chọn của tất cả các giáo viên giảng dạy tại mỗi lớp cũng như các bạn học sinh cùng lớp về mức độ nỗ lực, tiến bộ cả về học tập và nhân cách (thời điểm bầu chọn: cuối năm học – tháng 5/2017).

Một số tiêu chuẩn bầu chọn chung: Học sinh có sự nỗ lực vượt bậc đối với bộ môn trong suốt năm học; học sinh có tinh thần học tập xuất sắc, cầu tiến, sáng tạo, được các thầy cô giáo và các bạn học sinh ghi nhận; Ý thức đạo đức, tư cách tốt.

 1. Hc bng dành cho hc sinh đạt gii thưởng các môn hc thut trong các kì thi t cp Qun tr lên do ngành Giáo dc t chc

TT

Tên hc bng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét (*)

2.1. Gii Toàn quc hoc tương đương

1.      

Giải Nhất

50.000.000

Kết qu thông báo ca Ban t chc

2.      

Giải  Nhì

40.000.000

3.      

Giải Ba

30.000.000

4.      

Giải Khuyến khích

20.000.000

2.2. Gii Thành ph hoc tương đương

1.      

Giải Nhất

30.000.000

Kết qu thông báo ca Ban t chc

2.      

Giải  Nhì

20.000.000

3.      

Giải Ba

10.000.000

4.      

Giải Khuyến khích

7.000.000

2.3. Gii Qun hoc tương đương

1.      

Giải Nhất

15.000.000

Kết qu thông báo ca Ban t chc

2.      

Giải  Nhì

10.000.000

3.      

Giải Ba

5.000.000

4.      

Giải Khuyến khích

2.500.000

(*) Học sinh tham gia nhiều vòng thi của một tuyến giải thi với một môn thi sẽ được nhận một học bổng có giá trị cao nhất.

 1. Hc bng dành cho hc sinh đạt gii thưởng các môn Th thao, Ngh thut, K năng, Hot động xã hi ….. trong các kì thi t cp Qun tr lên do ngành Giáo dc và Đào tạo tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức)

TT

Tên hc bng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét (*)

3.1. Gii Toàn quc hoc tương đương

1.      

Giải Nhất

30.000.000

Kết qu thông báo ca Ban t chc

(Với mỗi giải đấu hay môn thi mà học sinh dự thi và đạt giải ở nhiều nội dung khác nhau, học sinh sẽ được xét nhận 01 học bổng Giải cao nhất)

2.      

Giải  Nhì

20.000.000

3.      

Giải Ba

15.000.000

4.      

Giải Khuyến khích

10.000.000

3.2. Gii Thành ph hoc tương đương

1.      

Giải Nhất

15.000.000

Kết qu thông báo ca Ban t chc

(Với mỗi giải đấu hay môn thi mà học sinh dự thi và đạt giải ở nhiều nội dung khác nhau, học sinh sẽ được xét nhận 01 học bổng Giải cao nhất)

2.      

Giải  Nhì

10.000.000

3.      

Giải Ba

5.000.000

4.      

Giải Khuyến khích

2.500.000

3.3. Gii Qun  hoc tương đương

1.      

Giải Nhất

5.000.000

Kết qu thông báo ca Ban t chc

(Với mỗi giải đấu hay môn thi mà học sinh dự thi và đạt giải ở nhiều nội dung khác nhau, học sinh sẽ được xét nhận 01 học bổng Giải cao nhất)

2.      

Giải  Nhì

3.000.000

3.      

Giải Ba

2.000.000

4.      

Giải Khuyến khích

1.000.000

(*) Học sinh tham gia nhiều vòng thi của một tuyến giải thi với một môn thi sẽ được nhận một học bổng có giá trị cao nhất.

* Với các giải đấu, cuộc thi do các Hip hi, Đoàn thể, Đơn vị đối tác trong nước của Wellspring t chc (tham gia theo phê duyệt đăng kí ca trường Ph thông Song ng Liên cp Wellspring):

Nhà trường sẽ xem xét cụ thể với từng trường hợp và mức học bổng trao cho học sinh không vượt quá 50% mức học bổng nêu trên đối với từng cấp độ.

 1. Hc bng dành cho hc sinh đạt thành tích cao trong các kì thi theo các chun kho thí Quc tế mà Wellspring là trường thành viên hoặc được Wellspring chỉ định thi      

4.1 ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC

4.1.1 Kì thi Tiếng Anh theo chun Quc tế

* Chun tiếng Anh như ngôn ng th 2 (ESL) ca Cambridge – Anh Quc :

+ Chun đánh giá s dng:

Bài thi Cambridge cho Thiếu nhi (YLE): Starters, Movers, Flyers: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/young-learners/

+ Đơn v t chc thi:

Trung tâm Khảo thí Tiếng Anh Cambridge CELA – WELLSPRING VN550 – Trung tâm ủy quyền chính thức của CAMBRIDGE CELA tại Việt Nam

+ Thi gian:

Dự kiến tháng 11/2016 và tháng 04/2017 tại Wellspring

* Chun tiếng Anh như ngôn ng th 2 (ESL) ca Hoa Kỳ:

+ Chun đánh giá s dng:

Bài thi TOEFL Primary (Step 2) của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ – ETS: http://www.ets.org/toefl_primary

+ Đơn v t chc thi:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội + IIG Việt Nam (ETS uỷ quyền): Cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2016 của thành phố Hà Nội

+ Thi gian:

Dự kiến tháng 10-12/2016

 • Gii thưởng hc bng:

TT

Gii thưởng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét

1.      

Xuất sắc

(Distinction)

6.000.000

10/10 Huy hiệu (Badges): TOEFL Primary  Step 2 (*)

15/15 Khiên (Shields): Bài thi YLE (Starters, Movers, Flyers)

2.      

Giỏi

(Merit)

3.000.000

9/10 Huy hiệu (Badges): TOEFL Primary Step 2

14/15 Khiên (Shields): Bài thi YLE

(*) Học sinh tham gia nhiều vòng thi của một tuyến giải thi với một môn thi sẽ được nhận một học      bổng có giá trị cao nhất. Học sinh đạt kết quả xuất sắc tại Vòng 2 – TOEFL Primary Step 2 được vào vòng 3 cuộc thi TOEFL PRIMARY CHALLENGE của thành phố Hà nội sẽ lấy theo kết quả của vòng 3.

4.1.2 Kì thi Toán theo chun Quc tế

* Chun Toán (Maths) ERB – Hoa Kỳ hoặc tương đương:

+ Chun đánh giá s dng:

Bài thi Maths của ERB : http://erblearn.org   

+ Đơn v t chc thi:

Wellspring ERB Member No.570377 – Trường thành viên của ERB No. 570377

+ Thi gian:

Tháng 04/2017

 • Gii thưởng hc bng

TT

Tên gii thưởng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét

1.      

Xuất sắc

(Distinction)

6.000.000

91% – 100%

2.      

Giỏi

(Merit)

3.000.000

85% – 90%

4.1.3 Bảng dẫn chiếu về khối lớp thi đúng cấp độ tại các kỳ thi theo chuẩn khảo thí Quốc tế ở tiểu học

 

Cấp độ

Khối lớp quy định

đúng cấp độ

1.      

YLE cấp độ Starters

Lớp 2 và 3

2.      

YLE cấp độ Movers

Lớp 3 và 4

3.      

YLE cấp độ Flyers

Lớp 4 và 5

4.      

TOEFL Primary

Lớp 3, 4 và 5

5.      

ERB K5 Hoa Kỳ hoặc tương đương

Lớp 5

4.2 ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC

4.2.1 Kì thi Tiếng Anh theo chun Quc tế

* Chun tiếng Anh như ngôn ng th 2 (ESL) ca Cambridge – Anh Quc (UK)

+ Chun đánh giá s dng:

Bài thi Cambridge cho Thiếu niên: KET, PET

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/key-for-schools/

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/preliminary-for-schools/

+ Đơn v t chc thi:

Trung tâm Cambridge CELA – WELLSPRING VN550 – Trung tâm ủy quyền chính thức của CAMBRIDGE CELA tại Việt Nam

+ Thi gian:

Tháng 11/2016 và tháng 04/2017 tại Wellspring

 • Gii thưởng hc bng

TT

Tên gii thưởng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét (*)

3.      

Xuất sắc

(Distinction)

6.000.000

Pass with Distinction (theo chứng chỉ Cambridge)

4.      

Giỏi

(Merit)

3.000.000

Pass with Merit (theo chứng chỉ Cambridge)

 

(*) Đối với các học sinh thi vượt cấp độ theo khối lớp trước quy định, sẽ áp dụng theo quy định về thi vượt cấp độ.

* Chun tiếng Anh như ngôn ng th 2 (ESL) ca Hoa K

+ Chun đánh giá s dng:

Bài thi TOEFL Junior của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kì – ETS http://www.ets.org/toefl_junior

+ Đơn v t chc thi:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội + IIG Việt Nam (đơn vị ủy quyền của ETS Hoa Kỳ): Cuộc thi TOEFL Junior Challenge 2016 thành phố Hà Nội.

+ Thi gian:

Dự kiến tháng 10-12/2016

 • Gii thưởng hc bng

TT

Tên gii thưởng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét (*)

1.      

Xuất sắc

(Distinction)

6.000.000

95% – 100%

2.      

Giỏi

(Merit)

3.000.000

90% – 94%

(*) Bài thi TOEFL Junior của Vòng 2, cuộc thi Vô địch TOEFL Junior 2016 thành phố Hà Nội . Học sinh tham gia nhiều vòng thi của một tuyến giải thi với một môn thi sẽ được nhận một học  bổng có giá trị cao nhất. Học sinh đạt kết quả xuất sắc tại Vòng 2 – TOEFL Junior Step 2 được vào vòng 3 cuộc thi TOEFL JUNIOR CHALLENGE của thành phố Hà nội sẽ lấy theo kết quả của vòng 3.

 

* Chun tiếng Anh IELTS:

+ Chun đánh giá s dng:

Bài thi IELTS: https://www.ielts.org/

+ Đơn v t chc thi:

Các Trung tâm tổ chức thi IELTS được uỷ quyền

+ Thi gian:

Trong cả năm học 2016 – 2017

 • Gii thưởng hc bng

TT

Tên gii thưởng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét (*)

3.      

Xuất sắc

(Distinction)

6.000.000

7.0 điểm trở lên đối với học sinh THCS

7.5  điểm trở lên đối với học sinh THPT

4.      

Giỏi

(Merit)

3.000.000

6.5 điểm trở lên đối với học sinh THCS

7.0  điểm trở lên đối với học sinh THPT

* Chun tiếng Anh TOEFL iBT:

+ Chun đánh giá s dng:

Bài thi TOEFL iBT: https://www.ets.org/toefl/ibt/about

+ Đơn v t chc thi:

Các Trung tâm ETS được uỷ quyền tổ chức thi TOEFL iBT

+ Thi gian:

Trong cả năm học 2016 – 2017

 • Gii thưởng hc bng

TT

Tên gii thưởng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét (*)

5.      

Xuất sắc

(Distinction)

6.000.000

90 điểm trở lên đối với học sinh THCS

97  điểm trở lên đối với học sinh THPT

6.      

Giỏi

(Merit)

3.000.000

80-89 điểm đối với học sinh THCS

94-96 điểm đối với học sinh THPT

 

* Thi chuẩn hóa SAT Reasoning (SAT 1 – dành cho học sinh đăng ký vào đại học Hoa Kỳ):

+ Chun đánh giá s dng:

Bài thi SAT 1 (không bao gồm bài luận – essay) https://collegereadiness.collegeboard.org/sat

+ Đơn v t chc thi:

Các Trung tâm tổ chức thi SAT được uỷ quyền

+ Thi gian:

Trong cả năm học 2016 – 2017

 • Gii thưởng hc bng

TT

Tên gii thưởng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét (*)

7.      

Xuất sắc

(Distinction)

6.000.000

1440 điểm trở lên

8.      

Giỏi

(Merit)

3.000.000

1360 điểm trở lên

(*) Học sinh nộp bản sao và bản chính để đối chiếu kết quả thi IELTS, TOEFL iBT, SAT cho Hội đồng xét học bổng (thông qua Giáo viên chủ nhiệm) trước ngày 15/5/2017

4.2.2 Kì thi Toán theo chun Quc tế

* Chun Toán (Maths) Cambridge International Examinations (CIE), ERB,  PSAT – Hoa Kỳ hoặc tương đương

+ Chun đánh giá s dng:

Bài thi Cambridge Checkpoint Secondary 1 Maths hoặc tương đương http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-1/cambridge-checkpoint/

+ Đơn v t chc thi:

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS – Wellspring Cambridge International School VN229 – Trường QT Cambridge được uỷ quyền VN229.

+ Thi gian:

Tháng 04/2017

* Chun Toán (Maths) ERB – Hoa Kì

+ Chun đánh giá s dng:

Bài thi Maths của ERB hoặc tương đương: http://erblearn.org   

+ Đơn v t chc thi:

Wellspring ERB Member No.570377 – Trường thành viên của ERB No. 570377

+ Thi gian:

Tháng 04/2017

 • Gii thưởng hc bng

TT

Tên gii thưởng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét

1.      

Xuất sắc

(Distinction)

6.000.000

91% – 100%

2.      

Giỏi

(Merit)

3.000.000

85% – 90%

4.2.3 Kì thi Tin hc chun Quc tế

* Chun Tin hc IC3 ca Certiport (Hoa Kì) hoặc tương đương

+ Chun đánh giá s dng:

Các bài thi Tin học IC3 hoặc tương đương http://www.certiport.com/portal/desktopdefault.aspx?tabid=669&roleid=101

+ Đơn v t chc thi:

Wellspring – Certiport (Hoa Kì).

+ Thi gian:

Dự kiến tháng 04, 05/2017

 • Gii thưởng hc bng

TT

Tên gii thưởng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét

1.      

Xuất sắc

(Distinction)

6.000.000

91% – 100%

2.      

Giỏi

(Merit)

3.000.000

85% – 90%

4.2.4 Kì thi Tốt nghiệp hệ Cambridge IGCSE:

+ Chun đánh giá s dng:

Các bài thi Cambridge IGCSE trong chương trình đào tạo của trường Wellspring.

+ Đơn v t chc thi:

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS – Wellspring Cambridge International School VN229 – Trường QT Cambridge được uỷ quyền VN229.

+ Thi gian:

Tháng 05, 06/2017

 • Gii thưởng hc bng

TT

Tên gii thưởng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét (*)

3.      

Xuất sắc

(Distinction)

12.000.000

Đạt ít nhất  2 điểm A* hoặc 4 điểm A

4.      

Giỏi

(Merit)

6.000.000

Đạt ít nhất 1 điểm A* và 1 điểm A

(*) Các trường hợp có kết quả đặc biệt khác, Hội đồng xét học bổng sẽ xem xét riêng

4.2.5 Đối với học sinh tốt nghiệp hệ MUHIGH:

+ Chun đánh giá s dng:

Toàn bộ tín chỉ MUHIGH http://mizzouk12online.missouri.edu/ trong chương trình đào tạo chuẩn của trường Wellspring theo từng khoá học.

+ Đơn v t chc thi:

MUHIGH – College of Education – Missouri University Hoa Kỳ

+ Thi gian:

Toàn bộ quá trình 3-4 năm học tại Wellspring

 • Gii thưởng hc bng

TT

Tên gii thưởng

Tr giá (VNĐ)

Căn c xem xét (*)

5.      

Xuất sắc

(Distinction)

12.000.000

Đạt ít nhất 3 điểm A cho các tín chỉ hoàn thành môn học (credit subject*) cho toàn bộ số tín chỉ học chính thức trong chương trình

6.      

Giỏi

(Merit)

6.000.000

Đạt ít nhất 2 điểm A cho các tín chỉ hoàn thành môn học (credit subject*) cho toàn bộ số tín chỉ học chính thức trong chương trình

(*) Credit subject: tín chỉ hoàn thành môn học được tính là nguyên 1 credit (1 full credit subject) đối với các môn học hoc nguyên tín chỉ và 0,5 credit (half credit) đối với các môn học chỉ học nửa tín chỉ.

(**) Các trường hợp có kết quả hoặc học bổng đặc biệt khác, Hội đồng xét học bổng sẽ xem xét và có quyết định riêng với từng trường hợp.

4.2.6 Bảng dẫn chiếu về khối lớp theo các cấp độ tại các kỳ thi theo các chuẩn khảo thí Quốc tế ở trung học

 

Cấp độ/kỳ thi

Khối lớp quy định

đúng cấp độ

1.      

KET

Lớp 6 và 7

2.      

PET

Lớp 8 và 9

3.      

TOEFL Junior

Lớp 6, 7, 8, 9

6.      

IELTS & TOEFL iBT

THCS và THPT

7.      

SAT

THPT (tính từ lớp 10)

8.      

Cambridge Checkpoint Primary Maths/ ERB Maths K6

Lớp 6

9.      

Cambridge Checkpoint Secondary 1 Maths/ERB Maths K6/PSAT – College Board

Lớp 8 và 9

10.   

IC3 (Microsoft)

Lớp 7 trở lên

11.   

Tốt nghiệp IGCSE

Năm 2 Chương trình IGCSE

12.   

Tốt nghiệp MUHigh

Lớp 12

III. MT SỐ ĐIU KHON QUY ĐỊNH

 1. Quy định chung v khối lớp dự các kì thi theo chun kho thí Quc tế
 • Trên cơ sở các bảng dẫn chiếu tại mục 4.1.3 và 4.2.6,  học sinh thi sớm cấp độ so với khối lớp quy định thì kết quả/điểm sẽ được cộng thêm 1  Khiên/Huy Hiệu hoặc 5% trên một cấp độ (đối với chuẩn tiếng Anh Cambridge) để xem xét trao học bổng .
 • Nhà trường sẽ xem xét “Giải thưởng đặc biệt xuất sắc” cho học sinh thi vượt nhiều cấp độ. Mỗi học sinh được trao giải một lần trong một cấp học.
 • Học sinh thi chậm cấp độ so với khối lớp quy định sẽ không thuộc diện được đưa vào xem xét trao học bổ
 • Bất cứ trường hợp học sinh đã thi và đã được nhận học bổng đối với bài thi chuẩn Quốc tế từ tất cả các năm học trước sẽ không được xem xét trao học bổng nếu học sinh thi lại bài thi đó trong năm học 2016 – 2017.
 • Trường hợp học sinh đạt trên một Giải thuộc cùng môn Tiếng Anh (Cambridge/TOEFL) thì chỉ được chọn một Gii có giá trị cao nht để nhận học bổ
 1. Quy định v vic trao và nhn hc bng
 • Học bổng được trao vào cuối năm học 2016 – 2017, được tính cho kết quả từ các kì thi được tổ chức trong năm học 2016 – 2017 (từ tháng 8/2016 đến tháng 5/2017). Trường hợp đến thời điểm kết thúc năm học nhưng vẫn chưa có kết quả từ Ban tổ chức hay đơn vị khảo thí thì học sinh sẽ được xem xét bổ sung học bổng khi có kết quả.
 • Học bổng được trao cho các học sinh đạt giải cá nhâ
 • Trường hợp các đội/nhóm học sinh đạt giải đồng đội theo quy chế của cuộc thi về học thuật sẽ được xem xét trao học bổng theo học bổng cá nhân.
 • Trường hợp các đội/nhóm học sinh đạt giải đồng đội theo quy chế của cuộc thi về các thể thao, nghệ thuật, kỹ năng, hoạt động xã hội… thì các thành viên của đội/nhóm không thuộc diện xem xét nhận học bổng cá nhâ
 • Nhà trường bảo lưu quyền không xét cấp bất kỳ một loại học bổng nào nếu học sinh bị lập biên bản vi phạm quy chế đối với bất kỳ bài thi nào trong suốt năm học.
 • Đối với các chứng chỉ từ các trung tâm khảo thí được ủy quyền ngoài Wellspring, học sinh cần chuyển bản chính cho Hội đồng xét học bổng (thông qua giáo viên chủ nhiệm) làm căn cứ xét học bổng.
 1. Các quy định khác
 • Học bổng có giá trị trừ vào học phí của năm học 2017 – 2018, không có giá trị cho, tặng hay chuyển nhượng cho học sinh khác. Học sinh được hưởng học bổng nếu chuyển trường sẽ không được quy đổi học bổng thành tiền thưởng dưới bất kỳ hình thức hoặc tỷ lệ nào.
 • Với trường hợp học sinh nhận được giá trị học bổng tích lũy (bao gồm cả học bổng vinh danh, tài năng và các loại học bổng từ các giải thưởng khác) vượt học phí áp dụng đối với học sinh đó trong năm học 2017-2018, sẽ được phép khấu trừ học bổng vào các khoản phí bắt buộc khác. Trong trường hợp còn dư học bổng sau khi trừ các khoản nói trên, học sinh sẽ được chuyển số dư học bổng vào năm học kế tiếp.

Trong trường hợp học sinh tốt nghiệp (IGCSE năm thứ 2 hoặc lớp 12 các hệ khác) năm học 2016-2017, phần dư học bổng sẽ quy đổi thành phần thưởng quy ra bằng tiền có giá trị bằng 50% giá trị phần còn dư.

Trân trọng,

chu-ki