Gương mặt WISHERS Trung học tháng 11/2016


Học sinh xuất sắc” – “Học sinh nỗ lực” là những danh hiệu được từng lớp của trường Wellspring bình chọn theo mỗi tháng.

Học sinh xuất sắc” là những bạn có thành tích nổi bật của lớp trong tất cả các lĩnh vực: học tập, nề nếp, ngoại khóa…

 “Học sinh nỗ lực” là những bạn có sự cố gắng vượt bậc, vượt qua chính bản thân mình để đạt được những thành tựu đáng khuyến khích.

Việc trao tặng các danh hiệu này thể hiện sự quan tâm, khích lệ của nhà trường, đồng thời là một niềm vinh dự mà tất cả các học sinh đều cố gắng để giành được. Đây cũng là một trong những điều kiện để giúp các bạn có thể đạt được những học bổng cao quý của nhà trường cũng như các tổ chức giáo dục khác.

Xin chúc mừng các bạn đã đạt được danh hiệu này trong tháng:

page-0

page-1 page-2 page-3 page-4 page-5

page-0 page-1 page-2 page-3 page-4 page-5