Thành tựu nổi bật


NĂM HỌC 2018 – 2019

Talent 200 x 120-01NĂM HỌC 2017 – 2018

Talent Scholarship-Respect

Merit 17-18 [Recovered] convert font-01

Merit 17-18 [Recovered] convert font-02

Merit 17-18 [Recovered] convert font-03

IGCSE + MUHigh-01IGCSE + MUHigh-02NĂM HỌC 2016 – 2017

PrintPrintPrintPrint

 

NĂM HỌC 2015 – 2016

Print

Cool_1.9

 

Thanh tuu_nam hoc 1516 - 02 truong_ chuan in-page-001

Thanh tuu_nam hoc 1516 - 02 truong_ chuan in-page-002

 

NĂM HỌC 2014 – 2015

bang-vinh-danh-thanh-tich-hoc-tap-2015-2016-new

bang-vinh-danh-thanh-tich-hoc-tap-2015-2016

tieu-hoc-wellspring

trung-hoc-wellspring