Winter Camp 2013 tại Liberty University, Virginia, Hoa Kỳ, 1 tuần: Dành cho học sinh từ lớp 7 trở lên


 

Đại học Liberty thành lập vào năm 1971

dai hoc du hoc- wellspring (1)

dai hoc du hoc- wellspring (2)