numo.vn thiết kế website số một việt nam

Trường Tiểu học Wellspring

Dương Trí Dũng

Dương Trí Dũng

5A8
Học sinh Tiêu biểu NH 2021-2022 Học bổng Xuất sắc bài thi Cambridge B1 Preliminary for Schools (PET) (146/170)
Nguyễn Hà Linh Đan

Nguyễn Hà Linh Đan

4A11
Giải Nhất cấp Thành phố và giải Nhất cấp Quốc gia với số điểm tuyệt đối 900/900 cho bài thi TOEFL Junior trong cuộc thi TOEFL Challenge năm học 2021-2022 Học bổng Tiếng Anh Xuất sắc với số điểm tuyệt đối 150/150 cho bài thi Cambridge KET
Phạm Ngọc Diệp

Phạm Ngọc Diệp

4A11
Học sinh Tiêu biểu NH 2021-2022 Học bổng Xuất sắc bài thi Cambridge A2 Key for Schools (KET) (143/150)
Nguyễn Anh Thư

Nguyễn Anh Thư

4A11
Học sinh Tiêu biểu NH 2021-2022 Học bổng Xuất sắc bài thi Cambridge A2 Key for Schools (KET) (141/150) Chứng chỉ Xuất sắc bài thi TOEFL Primary (230/230)
Vũ Hoàng Lan Chi

Vũ Hoàng Lan Chi

4A10
Học sinh Tiêu biểu NH 2021-2022 Học bổng Xuất sắc bài thi Cambridge A2 Key for Schools (KET) (147/150)
Vương Trọng Khang

Vương Trọng Khang

3A9
Học sinh Tiêu biểu NH 2021-2022 Học bổng Xuất sắc bài thi Cambridge A2 Flyers (YLE Flyers) (15/15) Chứng chỉ Xuất sắc bài thi TOEFL Primary (228/230)