numo.vn thiết kế website số một việt nam

T-SELF

T – SELF là dự án chính khóa lồng ghép trong chương trình Sinh học 10 - Trường THPT Wellspring, Hà Nội. Với mục tiêu giúp học sinh tự tìm hiểu và triển khai thực tế các ứng dụng của Vi sinh vật, T - SELF ra đời là sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp giả lập. Học sinh được trải nghiệm chế tạo ứng dụng của vi sinh vật, thực nghiệm khoa học, tìm hiểu ngành nghề, trải nghiệm việc kêu gọi vốn, quản lí tài chính và kinh doanh sản phẩm.

T – SELF là tên viết tắt của các yếu tố cấu thành định hướng sản phẩm bao gồm: Technology, Science, Environment, Life, Food. Qua đó, giúp cho các bạn học sinh phát triển các năng lực: năng lực tự học, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác.

Hoạt động của HS:
- Tìm hiểu kiến thức nền về vi sinh vật, các thành tựu và công nghệ sinh học liên quan.
- Tạo sản phẩm khoa học về ứng dụng của vi sinh vật
- Thiết kế các sản phẩm truyền thông (poster, infographic, video, báo, talkshow…) để tuyển truyền lợi ích của sản phẩm và lên chiến lược kinh doanh.
- Lên kế hoạch kinh doanh - thu lãi
- Kết nối với chuyên gia vi sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên để cải tiến các công thức sản phẩm.

Điểm nổi bật của dự án:
- Giải quyết vấn đề thực tế và sáng tạo: hiện thực hóa giải pháp trồng rừng và tuyên truyền bảo vệ rừng qua việc trực tiếp trồng cây, chia sẻ, tuyên truyền bằng những sản phẩm học tập tại Suối Bu, Văn Chấn, Yên Bái.
- Tăng cường năng lực lãnh đạo và tự chủ của HS: HS tham gia từ khâu đề xuất ý tưởng, quyết định nội dung, hình thức sản phẩm, lập kế hoạch làm việc nhóm, làm sản phẩm gây quỹ, sản phẩm tuyên truyền tới làm co leader dự án, lập kế hoạch tổng kết, trải nghiệm thực tế.
- Giao tiếp, hợp tác, kết nối và mở rộng: Làm việc nhóm, liên hệ chuyên gia, các doanh nghiệp bán hàng; kêu gọi quyên góp, ủng hộ...
- HS được trải nghiệm các vai trò khác nhau, cùng giúp đỡ nhau thực hiện 1 nhiệm vụ chung.

Điều HS học được, thay đổi qua dự án:
- HS được học tập thông qua trải nghiệm thực tế, thử đúng sai khi làm sản phẩm, học sinh được trải qua quá trình nghiên cứu khoa học.
- Từ việc lên ý tưởng, thực hiện các sản phẩm, kinh doanh, trải nghiệm thực tế… các bạn học sinh đã được rèn luyện các năng lực như: năng lực lãnh đạo và tự chủ, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực công nghệ thông tin...
- HS được trải nghiệm nhiều vai trò khác nhau khi tham gia dự án: editor, biên tập viên, nhà báo, họa sĩ,, maketing officer...
- HS rèn luyện được năng lực học tập tự chủ, tư duy phát triển bền vững, có ý thức trong bảo vệ môi trường sống chung, chung tay giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng.
 

Dự án khác