numo.vn thiết kế website số một việt nam

G.E.O (Green entrepreneur opportunities)

Vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách hiện nay trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đặc biệt, hành vi tiêu dùng và sản xuất kinh doanh kém bền vững có tác động mạnh mẽ đến môi trường và là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vấn đề ô nhiễm môi trường.Để giúp cho học sinh phát triển tư duy tiêu dùng và kinh doanh bền vững và hình thành thói quen tiêu dùng bền vững, Trường THPT Wellspring đã phát triển dự án G.E.O (Green entrepreneur opportunities) cho học sinh khối 10. Đây là một dự án áp dụng phương pháp Case study, trong đó học sinh sẽ được tìm hiểu về tiêu dùng bền vững và kinh doanh, sản xuất bền vững. Từ đó các bạn sẽ đưa ra các mô hình kinh doanh bền vững hoặc các giải pháp cho doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Trong dự án này, các WISHers được thực hiện các nhiệm vụ:
- Phân tích được tác động của các hành vi tiêu dùng và sản xuất đến các vấn đề môi trường hiện nay.
- Trình bày được các hành vi tiêu dùng và sản xuất bền vững
- Phân tích và ứng dụng các cách thức điều tra thị trường
- Giải thích và áp dụng các phương pháp xây dựng ý tưởng kinh doanh
- Xây dựng và trình bày kế hoạch kinh doanh
- Áp dụng các cách thức giải quyết vấn đề để đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thông qua đó các con được phát triển các năng lực:
- Năng lực hợp tác nhóm
- Năng lực tư duy sáng tạo
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực tư duy phản biện
- Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin
 

Dự án khác