Loading...

Gương mặt Wellspring

Lương Ngọc Minh

Lương Ngọc Minh

12AB4
- Tân sinh viên Đại học Macquarie University, Úc (ngành Marketing and Media) - Á khoa Chương trình THPT Song ngữ Hoa Kỳ - Điểm TB GPA các môn Quốc tế trong 03 NH tại Wellspring cao thứ ba khóa: 92.60/100 - Điểm TB GPA các môn Việt Nam trong 03 NH tại Wellspring: ...
Phan Ngọc Minh Châu

Phan Ngọc Minh Châu

12AB4
- Tân sinh viên Đại học RMIT Vietnam (ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Á khoa Chương trình THPT Song ngữ Hoa Kỳ - Điểm TB GPA các môn Quốc tế trong 03 NH tại Wellspring cao nhì khóa: 92.99/100 - Điểm TB GPA các môn Việt Nam trong 03 NH tại Wellspring: ...
Nguyễn Mai An

Nguyễn Mai An

12AD
- Á khoa Chương trình THPT Song bằng - 13/13 môn MUHigh và Edmentum (tương ứng 10.5/10.5 credits) đạt điểm A trong 03 NH tại Wellspring - Điểm TB GPA các môn Quốc tế trong 03 NH tại Wellspring: 96.61/100 - Học sinh Tiêu biểu, NH 2019-2020 và NH 2020-2021 - Học bổng Xuất sắc ...
Nguyễn Bảo Linh

Nguyễn Bảo Linh

12AD
- Á khoa Chương trình THPT Song bằng - 13/13 môn MUHigh và Edmentum (tương ứng 10.5/10.5 credits) đạt điểm A trong 03 NH tại Wellspring - Điểm TB GPA các môn Quốc tế trong 03 NH tại Wellspring: 96.94/100 - Học sinh Tiêu biểu, NH 2021-2022 - Học bổng Xuất sắc bài thi IELTS ...
Nguyễn Hoàng Minh

Nguyễn Hoàng Minh

12MU
- Tân sinh viên Đại học RMIT Vietnam (ngành Information Technology) - Thủ khoa Chương trình THPT Quốc tế - Học bổng Wellspring Talent Scholarship 50%, NH 2021-2022 - Học sinh Tiêu biểu, NH 2020-2021 và NH 2021-2022 - 6/7 chứng chỉ IGCSE đạt điểm A trong Chương trình THPT Quốc tế Hoa Kỳ ...
Nguyễn Danh Ngọc

Nguyễn Danh Ngọc

12AD
- Được chấp nhận bởi Đại học Anh Quốc - British University Vietnam (BUV) (học bổng 60%) - Học bổng Thủ khoa, Chương trình THPT Song bằng - Hoa Kỳ, khóa 2019-2022 - Top 15 WISHers, NH 2021-2022 - Học bổng Xuất sắc bài thi IELTS 8.0/9.0 - Co-Leader, CLB AAU (All About You), NH ...