Chương trình Học bổng Tài năng Wellspring Talent Scholarship năm học 2019 – 2020


Chương trình Học bổng Tài năng – Wellspring Talent Scholarship là học bổng dành cho các học sinh đang học từ lớp 5 đến lớp 11 (năm học 2018 – 2019) tại các trường phổ thông trên toàn quốc và từ nước ngoài chuyển về có nguyện vọng theo học tại trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring Hà Nội. Học bổng nhằm mục tiêu thu hút nhiều hơn nữa những học sinh tài năng, tạo cơ hội cho các em được học tập, bồi dưỡng, phát triển khả năng vượt trội của mình trong môi trường và điều kiện thuận lợi nhất tại trường Wellspring Hà Nội – ngôi trường với những quan điểm và chương trình giáo dục tiên tiến, được thẩm định theo chuẩn quốc tế.  Read more…

Học bổng Tài năng “WELLSPRING TALENT SCHOLARSHIP” năm học 2017 – 2018


Chương trình Học bổng Tài năng “Wellspring Talent Scholarship”  là học bổng dành cho các học sinh vào lớp 6 đến lớp 12 (năm học 2017 – 2018) tại các trường phổ thông trên toàn quốc và từ nước ngoài chuyển về có nguyện vọng và mong muốn theo học tại trường Phổ thông Liên cấp Wellspring Hà Nội. Học bổng nhằm mục tiêu thu hút nhiều hơn nữa những học sinh tài năng, tạo cơ hội cho các em được học tập, bồi dưỡng, phát triển khả năng vượt trội của mình trong môi trường và điều kiện thuận lợi nhất tại trường Wellspring Hà Nội – ngôi trường với những quan điểm và chương trình giáo dục tiên tiến, được thẩm định theo chuẩn quốc tế.  Read more…