Hà An – Từ Wellspring vươn ra tầm Thế giới


Huỳnh Bá Hà An là một cựu học sinh rất đặc biệt của trường Wellspring. Hà An là học sinh của lớp IFY 2016 – chương trình Dự bị Đại học Quốc tế hợp tác giữa tổ chức giáo dục Anh quốc NCC Education và Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring. Vừa qua, Hà An đã mang đến một bất ngờ lớn tới các thầy cô của mình bằng kết quả: Giải học sinh có kết quả cao nhất châu ÁGiải học sinh có kết quả cao nhất toàn cầu của chương trình IFY (1st in Asia and 1st in World – NCC Education Candidate Award 2016). Read more…