Chương trình tuyển dụng Giáo viên Tiềm năng


– Thời gian thi tuyển đầu vào (dự kiến): Thứ 7, ngày 23/12/2017 (bài thi về chuyên môn, về công nghệ thông tin và phòng vấn trực tiếp)
– Địa điểm thi đầu vào: Trường PTSNLC Wellspring, số 95 Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội.

123

Download mẫu Đơn dự tuyển Chương trình Giáo viên Tiềm năng: tại đây.