Phòng Tư vấn Du học và Hướng nghiệp (UCC)


UCCPhòng Tư vấn Du học và Hướng nghiệp
Wellspring University & Career Counseling (UCC)
 

Với mục đích mang đến cho các em học sinh những thông tin và lời khuyên hữu ích nhất nhằm giúp các em xác định một lộ trình đúng đắn trên con đường học vấn và sự nghiệp, Phòng Tư vấn Du học và Hướng nghiệp Trường Trung học Wellspring – Wellspring University & Career Counseling (UCC) – được thành lập để sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng phụ huynh và các em học sinh.

UCC mong muốn trở thành đầu mối cung cấp các thông tin du học đáng tin cậy và dễ tiếp cận của toàn bộ học sinh và phụ huynh trường Wellspring. Các cán bộ tư vấn sẽ không trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện hồ sơ xin học/nhập học vào các trường đại học của học sinh cũng như không đưa ra bất kì quyết định nào trong quá trình này. Nhiệm vụ của cán bộ UCC là bằng chuyên môn, kinh nghiệm của mình gợi mở, giúp đỡ học sinh tìm ra quyết định của riêng mình và xây dựng niềm tin cho các em vào các quyết định đó.