Học bổng toàn phần tại Wellspring cho học sinh tài năng (Theo Vnexpress.net)


Chương trình học bổng tài năng năm học 2016-2017 của Wellspring nhận hồ sơ đăng ký từ hôm nay.
 
Hai loại học bổng mà trường Wellspring áp dụng gồm bán phần (giảm 50% học phí) và toàn phần (miễn 100%). Đây là chương trình học bổng dành cho những em lớp 5-11 học tập tại các trường phổ thông trên toàn quốc và từ nước ngoài chuyển về, bao gồm cả học sinh trường Wellspring. Số lượng học bổng không giới hạn.

Read more…