Gặp gỡ Trưởng hội Đại sứ năm học 2018 – 2019


Hội Đại sứ Wellspring là một tổ chức của học sinh được thành lập dưới sự điều hành trực tiếp của Khoa Quốc tế. Hội có nhiệm vụ tạo môi trường sử dụng tiếng Anh tích cực, độc đáo và sáng tạo cho học sinh cũng như tạo cơ hội cho học sinh chủ động tham gia tổ chức các hoạt động tiếng Anh cùng với khoa, giao lưu với các trường Quốc tế.

Tham gia hội là một cơ hội, nhưng cũng là một thử thách rất lớn đối với học sinh. Vào năm học 2018-2019, bạn Lê Ngọc Minh, học sinh lớp IGCSE Year 2 đã được lựa chọn là Trưởng hội đại sứ nhiệm kỳ 2018-2019. Read more…

Thông báo cuộc thi Wellspring Avatar Plus – season 7


Tiếp nối sự thành công của Wellspring Avatar Plus – Season 6 năm học 2017 – 2018, Trường Trung học Wellspring phát động cuộc thi Wellspring Avatar Plus – Season 7 năm học 2018 – 2019 với mong muốn tạo cơ hội cho học sinh các trường THCS và THPT tại khu vực Hà Nội giao lưu âm nhạc, khám phá và ươm mầm những tài năng âm nhạc lứa tuổi học trò cũng như tìm kiếm tài năng âm nhạc – gương mặt đại diện cho các hoạt động nghệ thuật của Trường Trung học Wellspring.

Read more…

Giới thiệu Hội Học Sinh trường Trung học Wellspring năm học 2018 – 2019


Với slogan “For student, by student”. Hội Học sinh là đại diện tiếng nói của WISHer, là những hạt nhân đang ngày ngày miệt mài xây dựng “cộng đồng WISHER” lớn mạnh và năng động hơn.

Qua các vòng bầu cử Ban Điều hành và vòng phỏng vấn thành viên, cuối cùng cũng đã đến lúc lộ diện bức ảnh chính thức toàn Hội Học Sinh Wellspring (Wellspring Student Council – WSC) năm học 2018 – 2019.

Read more…