TEDwis Talk – Một trải nghiệm đáng nhớ


Trong trường Quốc tế Wellspring, ngôi trường mà tôi đang theo học, tôi đã tham gia nhiều hoạt động vui vẻ và rất bổ ích liên quan đến Tiếng Anh như: Hà Nội Tour, Tết Tour hoặc Halloween,… Mặc dù các hoạt động này rất hấp dẫn với tôi, nhưng thực sự TEDwis Talk là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Là một TEDwis speaker, tôi nghĩ rằng đó là khoảng thời gian có ích nhất đối với bản thân.

Trong trường Quốc tế Wellspring, ngôi trường mà tôi đang theo học, tôi đã tham gia nhiều hoạt động vui vẻ và rất bổ ích liên quan đến Tiếng Anh như: Hà Nội Tour, Tết Tour hoặc Halloween,… Mặc dù các hoạt động này rất hấp dẫn với tôi, nhưng thực sự TEDwis Talk là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Là một TEDwis speaker, tôi nghĩ rằng đó là khoảng thời gian có ích nhất đối với bản thân.

a

Tập luyện cho TED TALK

Không giống như nhiều học sinh trong trường đã từng một vài lần tham gia TEDwis Talk, đó là lần đầu tiên của tôi. TEDwis Talk không phải là một chương trình hay một buổi thử giọng thông thường, đó là một “cuộc thi” thực sự. Lúc đầu, mọi thứ đều rất khó khăn. Tôi không thể nghĩ ra những gì tôi nên làm và làm việc này như thế nào. Tôi đã có một quãng thời gian khó khăn trước khi tôi đứng trước nhiều người và diễn thuyết một cách tự tin. Đôi khi, tôi chỉ muốn bỏ cuộc, để có thể chơi vui vẻ như những người bạn của tôi. Nhưng cô Laura, cô Trang, cô Aine và cô giáo chủ nhiệm của tôi đã giúp tôi rất nhiều. Các cô khuyến khích, giúp đỡ tôi cố gắng. Những lời động viên giúp tôi tiếp tục. Tôi đã làm việc chăm chỉ để có một bài thuyết trình có chất lượng tốt nhất. Và ngày diễn ra TEDwis Talk đã đến. Tôi đã nói rất lưu loát, trước rất nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh. Tại thời điểm đó, mọi thứ diễn ra thật kỳ diệu và tôi không thể tin rằng tôi đã thực sự làm được. Khi tôi hoàn thành phần trình bày của mình, khán giả đã vỗ tay rất to và nồng nhiệt. Tôi nhìn thấy mẹ đứng ở xa và mỉm cười tự hào. Tôi gần như bật khóc nhưng đã kìm lại được bởi tất cả những gì tôi nhận được ngày hôm đó là sự yêu mến của khán giả đối với tôi. b

Thuyết trình ở diễn đàn TED TALK

TEDwis Talk đã kết thúc nhưng những gì tôi nhận được vẫn còn. Tôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ các giáo viên quốc tế khi họ gặp tôi. Nhưng điều quan trọng nhất là, một lần nữa tôi đã khiến mẹ tôi tự hào. Bùi Hồng Hà 10D2

———————————————————————–

TED TALK – AN EXPERIENCE WITH ME

In Wellspring International School, I joined many fun and useful activities, such as Hanoi Tour, Tet Tour, or Halloween. Although these activities were very attractive to me, but actually, TEDwis Talk was the most wonderful experience that I have discovered. Being a speaker of TEDwis Talk, I think that was the best time of my life.

a

Practice for TED TALK

Unlike many students in this school, that was the first time I joined the TEDwis Talk. It was not just a show or an audition, it was a real competition. At first, everything was so hard for me. I could not figure out what should I do and how I could do it. I had had a hard time before I stood in front of many people and talked confidently. Sometimes, I just wanted to quit, to relax and live happily like my friends. But Miss Laura, Miss Trang, Miss Aine and my homeroom teacher helped me very much. They encouraged me to try my best. These encouragements made me continue my work. I worked harder to have my best presentation. And that day came. I spoke fluently, in front of teachers, parents and students. At that time, everything was so magical and I cannot believe that I did it until now. When I finished my part, the audience cheered me with a big big applause. I could see my mother standing with them, and smiled proudly. That day was a day full of emotion with me.

b

Giving speech in TEDwis TALK

The TEDwis Talk ended but what I get is still here. I received many praises from international teachers when they meet me. But the most important thing is, one more time I made my mother proud and happy about me. Bui Hong Ha, class 10D2