CUỘC THI VIẾT LUẬN THƯỜNG NIÊN 2016-2017 CREATIVITY OPENS OUR LIFE (C-O-O-L)


CUỘC THI VIẾT LUẬN THƯỜNG NIÊN 2016-2017

CREATIVITY OPENS OUR LIFE (C-O-O-L)

Nhà trường tổ chức cuộc thi COOL – cuộc thi viết luận thường niên dành riêng cho học sinh Wellspring nhằm truyền cảm hứng và khuyến khích học sinh suy nghĩ và hành động sáng tạo trong hoạch định kế hoạch trong tương lai, thông qua viêc chủ động tìm hiểu về những hoạt động sáng tạo để định hướng tương lai, hoặc thông qua trải nghiệm những công việc của cha mẹ, các giáo viên, bạn bè của học sinh và những người xung quanh.

I. ĐỀ TÀI: DU HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Cuộc thi tập trung vào hai nhóm đề tài riêng biệt: du học và định hướng nghề nghiệp.

Học sinh cần chọn chủ đề thuộc MỘT trong hai nhóm đề tài để viết. Học sinh chỉ được chọn một chủ đề để viết do thời gian dành cho cuộc thi có hạn.

cool-dl-01

 1. DU HỌC:

1.1 Mục tiêu: Cuộc thi này nhằm

 • Khuyến khích tìm hiểu các khía cạnh về du học: quy trình tuyển sinh, tiêu chí chọn trường, cuộc sống du học…
 • Nâng cao các kỹ năng học tập ở bậc đại học như nghiên cứu, khả năng tự học, viết luận, trình bày…
 • Tạo cảm hứng cho sinh viên đặt ra mục tiêu lựa chọn trường đại học ở tốp cao.

1.2 Yêu cầu nội dung:

       Học sinh có thể chọn một trong các chủ đề dưới đây:

1.2.1 Hồ sơ du học

Chọn một trường đại học, một khóa học hay một đất nước và cung cấp thông tin làm thế nào để có thể có một hồ sơ tốt cho lựa chọn này.

Tiêu chí đánh giá:

 1. Yêu cầu, miêu tả chi tiết và các gợi ý cho một bộ hồ sơ tốt.
 2. Đảm bảo hồ sơ hoàn thành đúng thời hạn
 3. Tạo một bảng biểu thời gian và các bước cho công tác chuẩn bị hồ sơ
 4. Giải thích các lựa chọn cho các ngày nộp hồ sơ
 5. Các thông tin cần thiết thêm để đảm bảo có một bộ hồ sơ đẹp.

1.2.2 Lựa chọn đúng đắn (Khóa học, văn hóa, phong cách sống và tiêu chí lựa chọn trường đại học/cao đẳng)

Tiêu chí đánh giá:

 1. Lựa chọn ngành học (chuyên ngành chính và chuyên ngành phụ)
 2. Ngành học giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp như thế nào?
 3. Văn hóa: Các giá trị, văn hóa khuôn viên trường và các cơ hội hoạt động ngoại khóa có phù hợp với cá tính của bạn không?
 4. Bí kíp tương lai: Bạn có những lời khuyên như thế nào để học sinh có những lựa chọn đúng đắn và giải thích tại sao?
 5. Thông tin thêm cần thiết mà bạn tin để giúp bạn chắc chắn đó là lựa chọn đúng đắn của mình.

1.2.3 Chuẩn bị tài chính

Lên kế hoạch chuẩn bị và so sánh các yêu cầu tài chính của hai hoặc ba trong số các nước sau đây: Anh, Úc, Singapore, New Zealand, Mỹ, Canada và các nước Châu Âu.

Tiêu chí đánh giá:

 1. Chi phí sinh hoạt (bao gồm tiền thuê nhà)
 2. Học phí
 3. Hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế (khả năng tiếp cận hỗ trợ tài chính, học bổng, làm thêm…vv)
 4. Thông tin thêm mà bạn nghĩ cần thiết khi chuẩn bị tài chính cho việc sống và học tập ở nước ngoài.
 5. Giới thiệu nơi mà bạn sẽ học và tại sao lại chọn nơi này dựa trên những tìm tòi nghiên cứu của bạn.

1.2.4 Chuẩn bị hồ sơ về thành tích học tập và kỳ thi chuẩn hóa

Chọn 2 trường mà bạn thích nhất ở 2 quốc gia khác nhau và so sánh yêu cầu đầu vào của hai trường.

Tiêu chí đánh giá:

 1. Yêu cầu về Bảng điểm và làm như nào để lấy bảng điểm từ trưởng của bạn
 2. Yêu cầu về bài luận cá nhân, các bài luận hay bài viết khác
 3. Yêu cầu về tiêu chí học thuật: các loại chứng chỉ bẳng cấp được chấp nhận vào học năm thứ nhất Đại học ở các quốc gia khác nhau
 4. Yêu cầu về các bài thi tiêu chuẩn khác (TOEFL, IELTS, SAT hay ACT v.v)

Những yêu cầu khác mà bạn nghĩ là thiết yếu giúp bạn được chấp nhận vào học ở trường bạn mong ước.

1.2.5 Thể hiện cá nhân: Chuẩn bị bài luận cá nhân hay cuộc phỏng vấn với trường Đại học

Mô tả chi tiết những yêu cầu về một bài luận cá nhân tốt hay cuộc phỏng vấn tốt với bộ phận tuyển sinh của trường Đại học. Chọn chủ đề về bài luận cá nhân hoặc cuộc phỏng vấn và viết theo tiêu chí sau.

Tiêu chí đánh giá:

 1. Các bước cần chuẩn bị để khởi đầu một cuộc phỏng vấn hoặc chuẩn bị cho bài luận cá nhân
 2. 5 điều quan trọng nhất cần xem xét khi tiến hành công việc này và tại sao 5 điều này lại quan trọng đến vậy
 3. Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn hay viết xong bài luận cá nhân thì bước tiếp theo bạn cần làm gì?
 4. Theo bạn thì vai trò cuộc phỏng vấn/bài luận cá nhân quan trọng như nào đối với kết quả xin học của bạn?
 5. Những thông tin khác mà bạn cho là thiết yếu khi bạn đã hiểu tầm quan trọng của bài luận cá nhân/cuộc phỏng vấn tốt với cán bộ tuyển sinh.

1.2.6 Lựa chọn hoạt động ngoại khóa: xây dựng hồ sơ hoạt động ngoại khóa

Hãy lựa chọn một chương trình cử nhân ở trường Đại học bạn muốn học và viết bài giới thiệu về các hoạt động ngoại khóa mà bạn cần làm để được nhận vào học. bài giới thiệu cần nói về hoạt động trong suốt cả 3 năm bạn học cấp 3. Bạn cần chọn ít nhất 5 hoạt động ngoại khóa để viết.

Tiêu chí đánh giá:

 1. Giải thích mục tiêu của bạn khi chọn các hoạt động ngoại khóa này
 2. Giải thích những hoạt động ngoại khóa này giúp bạn có cơ hội được nhập học trường bạn muốn như thế nào
 3. Giải thích những hoạt động ngoại khóa này thể hiện bạn và các giá trị bản thân bạn như thế nào
 4. Giải thích tại sao lại cần tham gia các hoạt động ngoại khóa ít nhất là 2 năm
 5. Những thông tin khác mà bạn cho là thiết yếu khi bạn đã hiểu tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa trong bộ hồ sơ xin nhập học.

1.2.7 Vượt qua những thử thách trong cuộc sống du học

Chọn một trường Đại học mà bạn thích du học nhất. Hãy cân nhắc xem những thử thách nào bạn sẽ phải đối đầu khi sống và học ở ngôi trường đó.

Tiêu chí đánh giá:

 1. Khía cạnh xã hội: theo bạn thử thách khó khăn nhất về mặt xã hội là gì và làm như nào để vượt qua khó khăn này
 2. Khía cạnh tài chính: thử thách khó khăn nhất về mặt tài chính là gì và làm như thế nào để vượt qua khó khăn này.
 3. Tham gia các hoạt động trong trường: theo bạn khó khăn nhất khi tham gia các hoạt động trong trường là gì và làm thế nào để vượt qua khó khăn này
 4. Sống xa nhà: khó khăn lớn nhất khi sống xa nhà là gì và làm thế nào để khắc phục khó khăn này
 5. Những thông tin khác mà bạn cho là thiết yếu khi bạn đã hiểu những khó khăn thách thức khi sống và học tập ở nước ngoài.
 1. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP:

     2.1 Mục tiêu: Cuộc thi này nhằm

 • Nâng cao kỹ năng nghiên cứu và tự học, kỹ năng viết luận và trình bày
 • Nâng cao kiến thức và hiểu biết của học sinh về nghề mong muốn trong tương lai hoặc nghề của phụ huynh học sinh
 • Hỗ trợ học sinh và phụ huynh học sinh định hướng lộ trình vào đại học

      2.2 Yêu cầu về nội dung:

 Học sinh sẽ tìm hiểu về nghề[1] mong muốn trong tương lai. Nhà trường mong học sinh tiếp cận theo hướng lựa chọn một công ty/doanh nghiệp có thật, có thể tiếp cận tối đa để tìm hiểu và viết bài luận với đề cương gợi ý sau:

      1. Hoạt động công ty

               1.1. Lĩnh vực kinh doanh

               1.2. Dòng sản phẩm/dịch vụ chính của công ty

               1.3. Đối thủ cạnh tranh chính ở Việt Nam và trên thế giới

      2. Cơ cấu tổ chức của công ty

               2.1. Cơ cấu và chức năng của các bộ phận trong công ty

               2.2. Mô tả công việc của các vị trí chủ chốt trong các bộ phận (trách nhiệm, phạm vi công việc, kỹ năng, yêu cầu)

               2.3. Bạn muốn làm công việc nào trong tương lai và lý do lựa chọn công việc đó

      3. Bài học rút ra từ việc nghiên cứu tìm hiểu công ty

               3.1. Quan điểm của bạn về triển vọng phát triển của công ty

               3.2. Quan điểm của bạn về sự nghiệp được hình thành từ nghề bạn muốn theo đuổi

Lưu ý: đề cương nói trên chỉ là nội dung cơ bản trong bài luận. Bạn có thể bổ sung thêm các ý tưởng sáng tạo khác để làm bài luận thực sự khác biệt.

2.3 Những lĩnh vực ngành nghề gợi ý

Bạn có thể để lựa chọn một công ty trong bất kỳ ngành/lĩnh vực[2]  nào cho bài luận. Dưới đây là danh mục các ngành/lĩnh vực đề xuất:

 1. Marketing & truyền thông
 2. Giáo dục và nghiên cứu
 3. Nghệ thuật, sáng tác/viết và biểu diễn
 4. Ngân hàng, tài chính, kế toán
 5. Ngoại giao và quan hệ quốc tế
 6. Thời trang
 7. Y dược
 8. Xây dựng & kiến trúc
 9. Khoa học máy tính và phát triển phần mềm
 10. Kỹ sư công nghiệp và sản xuất
 11. Nông nghiệp và chế biến thực phẩm
 12. Giao thông, logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 13. Môi trường
 14. Thương mại phân phối
 15. Các ngành dịch vụ: tư vấn luật, nhà hàng khách sạn…

II. THỜI HẠN:

Dưới đây là các mốc thời gian quan trọng cần lưu ý:

 • 11/11 2016: học sinh các lớp IGCSE và khối 9,10,11,12 tham dự Buổi định hướng để được giải thích chi tiết
 • 16/11/2016: học sinh các khối 6,7,8 tham dự Buổi định hướng để được giải thích chi tiết tin
 • 24 giờ, 18/11/2016: Hạn cuối đăng ký đề tài và danh sách thành viên
 • 24 giờ, 06/01/2017: Hạn cuối gửi bản thảo sản phẩm
 • 13/01/2017: Hội thảo trình bày kết quả vòng 1
 • 31/03/2017: Hạn cuối gửi sản phẩm hoàn thiện
 • 07/04/2017: Hội thảo trình bày kết quả vòng cuối

III. SẢN PHẨM:

Với hai vòng thi, học sinh sẽ gửi hai loại sản phẩm riêng biệt: bản dự thảo sản phẩm và sản phẩm đã hoàn thiện. Mỗi sản phẩm cần bao gồm:

 • Bài luận về đề tài bạn lựa chọn bằng tiếng Anh, tối thiểu 2000 từ (khoảng 5 trang A4)
 • Bài trình bày (học sinh sẽ trình bày trong 10 phút và trả lời câu hỏi trong 5 phút) for the presentation
 • Video, tranh ảnh, poster v.v minh họa cho bài thuyết trình

Sự sáng tạo là yếu tố rất quan trọng của cuộc thi, và trọng số điểm cho sự sáng tạo về nội dung hoặc phương pháp tiến hành hay cách trình bày sẽ chiếm một phần đáng kể.

IV. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Nhà trường đặc biệt khuyến khích học sinh Trung học từ lớp 8 đến lớp 12 tham gia. Học sinh lớp 6 đến lớp 7 có thể tham gia nếu thấy có khả năng. Học sinh có thể đăng ký tham gia cá nhân hoặc theo nhóm, nhiều nhất 3 học sinh/nhóm, và một nhóm có thể gồm các thành viên từ các khối lớp khác nhau. Nếu tham gia theo nhóm, cần nêu rõ đóng góp của từng thành viên trong quá trình làm bài.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Bài thi qua được vòng sơ loại sẽ được tham gia vòng thuyết trình thứ nhất. Sau vòng thuyết trình thứ nhất, 12 bài thi sẽ được lựa chọn và trao giải thưởng bằng tiền mặt:

 • 1 Giải Nhất: 5 triệu đồng
 • 2 Giải Nhì: 3 triệu đồng/ giải
 • 3 Giải Ba: 2 triệu đồng/giải
 • 6 Giải khuyến khích: 1 triệu đồng/giải

12 bài thi đạt giải ở vòng thi thứ nhất sẽ được lựa chọn để thi tiếp vòng 2. Bảy giải thưởng sẽ được trao tại vòng 2:

 • 1 Giải Đặc biệt: Chứng nhận và Học bổng 120 triệu đồng cho bất kỳ chương trình nào của trường trong năm học 2017 – 2018
 • 1 Giải Nhất: Chứng nhận và Học bổng 60 triệu đồng cho bất kỳ chương trình nào của trường trong năm học 2017 – 2018
 • 02 Giải Nhì: Chứng nhận và Học bổng 30 triệu đồng cho bất kỳ chương trình nào của trường trong năm học 2017 – 2018 cho mỗi giải
 • 03 Giải Ba: Chứng nhận và Học bổng 15 triệu đồng cho bất kỳ chương trình nào của trường trong năm học 2017 – 2018 cho mỗi giải

Ngoài giải thưởng nêu ở trên, bất cứ học sinh nào đăng kí tham gia và nộp sản phẩm đúng hạn sẽ được cộng thêm 5% trên tổng điểm môn ESL[3], và học sinh nào được lựa chọn vào vòng thuyết trình thứ nhất sẽ được cộng thêm 50% số điểm chuyên cần cho môn ESL. Nếu tổng số điểm cộng thêm này khiến điểm số vượt quá 100% tổng điểm của môn học thì sẽ được làm tròn thành 100% [4].

Lưu ý: giải thưởng sẽ được chia đều cho các học sinh trong mỗi nhóm. Học bổng không có giá trị cho, tặng hay chuyển nhượng và không quy đổi thành tiền mặt. Những quy định khác không được nêu ở đây sẽ áp dụng quy định cho học bổng Vinh danh (Wellspring merit scholarship)[5].

VI. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Tiêu chí sẽ được công bố tại buổi Định hướng ngày 11/11/2016.

VII. THÔNG TIN KHÁC

 • Địa chỉ email để nộp bài, trao đổi thông tin và câu hỏi về cuộc thi là cool_contest_1617@wellspring.edu.vn.
 • Học sinh tham gia cần điền form đăng ký tại link sau: https://docs.google.com/a/wellspring.edu.vn/forms/d/1xD9fV5Zt4Zr9VVM-SGuBUBJcJtnuHlLKolH0djKTz5c/prefill
 • Cá nhân hoặc các nhóm chỉ có thể thay đổi đăng ký MỘT lần trước ngày 18/11/2016 (thay đổi của chủ đề hoặc thay đổi thành viên trong nhóm đều được). Nếu thay đổi, hãy đăng kí lại theo đường link bên trên gửi thư vào địa chỉ trên để Ban tổ chức được biết. Từ 18 /11/2016 trở đi, mọi thay đổi sẽ không được chấp nhận.
 • Nếu đăng ký theo nhóm, chỉ có một thành viên trong nhóm có thể đăng ký và điền tên và lớp của các thành viên khác trong nhóm
 • Học sinh gửi sản phẩm đến địa chỉ thư ở trên trước thời hạn nêu trong mục II (Thời hạn). Bài nộp muộn sẽ không được chấp nhận. Nếu video hoặc hình ảnh quá lớn để gửi qua thư, bạn có thể sử dụng Google Drive thay thế. Hãy chắc chắn rằng bạn biết làm thế nào để sử dụng công cụ này đúng cách, hoặc bạn có thể hỏi để được hướng dẫn.
 • Tiêu đề thư gửi sản phẩm: SUBMISSION – Tên của bạn – Lớp. Người đứng tên đăng ký phải là người gửi sản phẩm dự thảo và sản phẩm cuối cùng.
 • Bài viết phải là sản phẩm của chính học sinh và chưa được công bố trên báo chí, các trang mạng xã hội. Nhà trường bảo lưu quyền loại bài thi có đạo văn và gian lận trong bài viết. Nhà trường sẽ sử dụng hệ thống kiểm tra đạo văn với tất cả các bài viết.
 • Học sinh vui lòng xem Hướng dẫn viết luận và thuyết trình cuộc thi COOL Contest 2017

[1] Nghề được hiểu là công việc thực hiện trong khoảng thời gian từ 1-3 năm để kiếm sống, còn sự nghiệp là đích đến lâu dài của cuộc đời. Việc chọn nghề sẽ dẫn bạn đến sự nghiệp bạn mong muốn.

[2] Lĩnh vực/ngành là tập hợp các nghề ở các vị trí/chức vụ khác nhau từ thực tập, có kinh nghiêm, chuyên gia, quản lý

[3] Với những học sinh không học môn ESL thì điểm thưởng sẽ được cộng vào môn ITC.

[4] Ví dụ như điểm chuyên cần chiếm 20% tổng điểm của môn ESL thì học sinh được vào vòng 1 sẽ được cộng thêm 15% tổng điểm. Nếu việc cộng thêm 15% số điểm này khiến tổng điểm là 110% thì sẽ làm tròn xuống 100%.

[5]http://wellspring.edu.vn/hoc-bong/hoc-bong-wellspring-marit-scholarships/thong-bao-quy-hoc-bong-tai-nang-merit-scholarships-nam-hoc-2016-2017

THAM KHẢO THỂ LỆ CUỘC THI BẰNG TIẾNG ANH TẠI ĐÂY