Thư đầu năm học từ cô Lê Tuệ Minh – Tổng Hiệu trưởng nhà trường gửi tới các WISHers thân yêu


Thư đầu năm

“In a perfect storybook
The world is brave and good
A hero takes your hand
A sweet love will follow
But a life’s a different game
The sorrow and the pain

ONLY YOU CAN CHANGE
YOUR WORLD TOMORROW”
(STRONG by Sona Rele from Cindrella)

Các con học sinh yêu quý,
Một năm học mới – một hành trình mới đang bắt đầu như một chu kỳ mới…

Hãy bắt đầu từ câu chủ đề của năm học này “CHỈ BẠN MỚI CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI CỦA CHÍNH BẠN NGÀY MAI” – bắt nguồn từ bài hát STRONG – Hãy mạnh mẽ của Sona Rele trong bộ phim kinh điển Cinderella. Ngay trong một câu chuyện cổ tích kinh điển như Cinderella, chúng ta cũng có thể thấy cuộc sống đầy những khó khăn, thử thách phải vượt qua để đi đến hạnh phúc. Và chỉ có chính mỗi người mới là người đối diện với nó và có thể hành động để vượt qua mọi hoàn cảnh, thay đổi chính cuộc sống của mình một cách tốt đẹp hơn.

Năm nay trường chúng ta cũng có thêm ba tòa nhà mới. Tên của ba tòa nhà đó cũng là lời nhắn nhủ đồng thời là những giá trị mà các thầy cô muốn chia sẻ và cùng đồng hành với các con trong hành trình năm học mới: INTEGRITY – FRIENDSHIP – IMAGINATION. Trong thế giới đầy những biến động của ngày mai, các con sẽ thấy đây là ba điều vô cùng quý giá sẽ giúp các con quyết định cuộc sống của chính mình, thế giới của chính mình.

SỰ CHÍNH TRỰC – đó là sự tử tế, trung thực, đàng hoàng, trách nhiệm với chính bản thân mình, với những người xung quanh, với môi trường, với thế giới mình đang sống. Điều đó sẽ định hình nhân cách của chính mỗi chúng ta.

TÌNH BẠN – đó là một trong những tình cảm quý giá nhất mà các con tự mình tạo ra, xây dựng, vun đắp, chia sẻ hàng ngày, cũng là món quà tuyệt vời nhất của tuổi học trò cũng như trong suốt cuộc sống của chúng ta sau này. Trong Cinderella, các con cũng thấy một điều rằng bạn bè chúng ta có được trong cuộc sống để chia sẻ, giúp đỡ chúng ta, chính là kết quả của cách cư xử và lòng tốt của mỗi chúng ta đối với họ. Sẽ không thể có những sự giúp đỡ, chia sẻ từ bạn bè nếu bản thân chúng ta không sống như cô bé Lọ Lem tốt bụng. Vậy ngay cả những gì chúng ta sẽ nhận được từ người khác, từ cuộc sống, từ môi trường này cũng là kết quả của chính những việc mà chúng ta làm hàng ngày.

TRÍ TƯỞNG TƯỢNG – đó là ngọn nguồn của sáng tạo. Trí tưởng tượng là một trong những điều khiến chúng ta luôn vượt xa Trí tuệ nhân tạo – AI. Nó sẽ khiến cuộc sống của chúng ta phong phú, vượt qua các giới hạn tư duy ở hiện tại, giúp chúng ta đi đến những sáng tạo trong tương lai. Điều đó góp phần thay đổi thế giới của chính mình và xã hội tương lai.

Với tâm thế đó, chúng ta hãy cùng bắt đầu một hành trình hạnh phúc – một năm học mới 2019-2020 giàu trải nghiệm các con nhé! Hãy sống CHÍNH TRỰC, hạnh phúc trong sự sẻ chia của TÌNH BẠN, để TRÍ TƯỞNG TƯỢNG bay xa với những sáng tạo mới bởi ONLY YOU CAN CHANGE YOUR WORLD TOMORROW 

HAPPY NEW SCHOOL YEAR!

—-

“In a perfect storybook
The world is brave and good
A hero takes your hand
A sweet love will follow
But a life’s a different game
The sorrow and the pain

ONLY YOU CAN CHANGE
YOUR WORLD TOMORROW….
(STRONG by Sonna Rele from Cinderella)

Dear beloved students,

A new school year – a new journey is beginning as a new cycle…

Let’s begin with the slogan of this school year “ONLY YOU CAN CHANGE YOUR WORLD TOMORROW”, which derives from Sonna Rele’s Cinderella theme song “Strong”. Even in a classic fairy tale like Cinderella, we can see that life is full of difficulties and challenges that one must overcome in order to achieve happiness. And it all comes down to our personal choice to face those obstacles, take actions to rise above the circumstances and change our own lives for the better.

This year, our school has three new buildings. The names of these buildings are the values as well as messages that teachers would like to share with you and accompany you in the new school year: INTEGRITY – FRIENDSHIP – IMAGINATION. In a world full of chaos, you will find these three extremely precious values help you decide your own life, your own world.

INTEGRITY – it is kindness, honesty, dignity, responsibility to ourselves, to those around us, to the environment, to the world we live in. It will shape our own personality.

FRIENDSHIP – it is one of the most precious emotions that we create, build, cultivate, share daily, and is also the most wonderful gift in our student life as well as throughout our whole future life. In “Cinderella”, we also see that friends we have in our lives are consequences of our behavior and kindness towards them. Cinderella wouldn’t have received help and sympathy from friends if she hadn’t lived kindly. What we will receive from others, from life, from the environment is also the result of what we do every day.

IMAGINATION – it is the source of creativity. Imagination is one of the things that keeps us far ahead of Artificial Intelligence – AI. It will enrich our lives, help us exceed our current limits of thought and lead us to future innovations. It contributes to changing our own world and our future society.

With that in mind, let’s begin a journey of happiness – a new 2019-2020 school year with abundant experiences. Live with INTEGRITY, be happy in the sharing of FRIENDSHIP, let IMAGINATION carry you to new creations because ONLY YOU CAN CHANGE YOUR WORLD TOMORROW  HAPPY NEW SCHOOL YEAR!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *