Lộ trình Tư vấn Hướng nghiệp


Bước 1. Thu thập thông tin – Intake

          Học sinh liên hệ với WUC và hẹn lịch gặp gỡ chuyên viên tư vấn để chia sẻ thông tin cá nhân, những băn khoăn của em và lý tưởng nghề nghiệp em mong đợi.

Bước 2. Đánh giá tính cách và năng lực – Assessment

         Học sinh thực hiện các bài test hướng nghiệp dưới sự hướng dẫn của chuyên viên tư vấn. Dựa trên kết quả thu được về sở thích, nhu cầu và khả năng của học sinh, chuyên viên tư vấn xây dựng hồ sơ cá nhân tổng quan gồm đặc điểm tính cách và các chuyên ngành phù hợp với năng lực, tiềm năng của học sinh.

Bước 3. Xây dựng kế hoạch – Research & Planning

          Học sinh được trao quyền lựa chọn phương án thích hợp với mình từ những phương án do chuyên viên tư vấn cung cấp. Sau đó, chuyên viên tư vấn sẽ đồng hành cùng học sinh trong xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, những kỹ năng, yếu tố nào cần được bổ sung hoặc nâng cao, phát triển để có thể tiến tới mục tiêu nghề nghiệp của học sinh.