Liên hệ


› Địa chỉ

Văn phòng Tư vấn Du học và Hướng nghiệp

Tầng 2, Tòa nhà A4.2 – Aspiration

› Lịch làm việc

Thứ 2, 4, 6: Từ 12h45 đến 13h15

Thứ 3, 5: Từ 14h50 đến 17h00

› Liên hệ để được trợ giúp

Để hẹn lịch gặp với chuyên viên tư vấn, phụ huynh và học sinh vui lòng  liên hệ:

› Điện thoại:

Cô Lương Hiền Trang: 0969 249 273

Cô Hoàng Thu Phương: 0164 935 5186

› Email: university.counseling@wellspring.edu.vn

› Facebook: www.facebook.com/wellspringuniversitycounseling