Trường Quốc Tế Wellspring

Ngày 18 tháng 8 vừa qua, Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring Hà Nội đã tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm săn học bổng và du học của các cựu học sinh Wellspring với học sinh các khổi 10,11,12 và Dự bị Đại học (IFY).

...
Cảm nhận sau 2 tuần tại Úc
Khởi động năm học mới chỉ có ở Trung học Wellspring
Lễ Tổng kết năm học 2014-2015 dành cho Giáo viên - CBNV