Trường Quốc Tế Wellspring

Trong giai đoạn chuyển tiếp đầy thách thức từ Tiểu học lên Trung học cơ sở, hẳn các em học sinh lớp 5 đã rất boăn khoăn và tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi: Môi trường học tập mới ở Trung học sẽ như thế ...

Trung học tổng kết thi đua tháng 4/2015: sự cố gắng được ghi nhận
Để thấy lịch sử rất gần
Thêm đợt thi - thêm cơ hội đạt Học bổng Wellspring Talent Scholarship