CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TÀI NĂNG “WELLSPRING TALENT SCHOLARSHIP” NĂM HỌC 2019 – 2020


Chương trình Học bổng Tài năng – Wellspring Talent Scholarship là học bổng dành cho các học sinh đang học từ lớp 5 đến lớp 11 (năm học 2018 – 2019) tại các trường phổ thông trên toàn quốc và từ nước ngoài chuyển về có nguyện vọng theo học tại trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring Hà Nội. Học bổng nhằm mục tiêu thu hút nhiều hơn nữa những học sinh tài năng, tạo cơ hội cho các em được học tập, bồi dưỡng, phát triển khả năng vượt trội của mình trong môi trường và điều kiện thuận lợi nhất tại trường Wellspring Hà Nội – ngôi trường với những quan điểm và chương trình giáo dục tiên tiến, được thẩm định theo chuẩn quốc tế. 

Talent FB Ad-01

Hàng năm, Nhà trường sẽ trao các suất học bổng từ mức học bổng Bán phần (50%) đến mức học bổng Toàn phần (100%) cho các học sinh đáp ứng được các tiêu chí của chương trình.

A. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XEM XÉT TRAO HỌC BỔNG CHO NĂM HỌC 2019 – 2020:

 • Học sinh từ lớp 5 đến lớp 11 (năm học 2018 – 2019) đang học tập tại trường Wellspring Hà Nội.
 • Học sinh từ lớp 5 đến lớp 11 (năm học 2018 – 2019) đang học tập tại các trường phổ thông trên toàn quốc và ở nước ngoài chuyển về.

B. QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG:

I. ĐỐI VỚI HỌC SINH CHƯA ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG TÀI NĂNG NĂM HỌC 2018 – 2019:

 1. Điều kiện áp dụng: áp dụng cho Đợt 1 và Đợt 2 (xem Mục E dưới đây).
 2. Các vòng thi:

a. VÒNG 1: SƠ LOẠI HỒ SƠ

Học sinh cần đạt được tất cả các tiêu chí dưới đây:

* Tiêu chí 1: Về tư cách đạo đức

 • Đối với học sinh thuộc các trường áp dụng hệ thống giáo dục Việt Nam:
+ Đối với học sinh dự thi Đợt 1 (xem mục E dưới đây): Học sinh đạt Hạnh kiểm Tốt  trong năm học 2017 – 2018 và Học kỳ I năm học 2018 – 2019.
+ Đối với học sinh dự thi Đợt 2 (xem mục E dưới đây): Học sinh đạt Hạnh kiểm Tốt  trong năm học 2017 – 2018 và năm học 2018 – 2019.
 • Đối với học sinh thuộc các trường áp dụng chương trình quốc tế (bao gồm cả học sinh từ nước ngoài chuyển về): học sinh không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng lưu trong hồ sơ của học sinh trong vòng hai năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

* Tiêu chí 2: Về kết quả học tập

Đối tượng
Tiêu chí
Đối với học sinh dự thi Đợt 1
Đối với học sinh dự thi Đợt 2
Học sinh thuộc các trường/ hệ áp dụng chương trình giáo dục Việt Nam
Điểm trung bình chung của tất cả các môn của năm học 2017 – 2018 và Học kỳ I năm học 2018 – 2019 từ 8.0 trở lên trong đó không có môn nào dưới 6.0 hoặc Không Đạt;
hoặc
Điểm tổng kết GPA các môn quốc tế của năm học 2017 – 2018 và Học kỳ I năm học 2018 – 2019 đạt 85% (hoặc 8.5) trở lên, trong đó không có môn nào dưới 60% (hoặc 6.0) hoặc Không Đạt.
Điểm trung bình chung của tất cả các môn của năm học 2017 – 2018 và năm học 2018 – 2019 từ 8.0 trở lên trong đó không có môn nào dưới 6.0 hoặc Không Đạt;
hoặc
Điểm tổng kết GPA các môn quốc tế của năm học 2017 – 2018 và năm học 2018 – 2019 đạt 85% (hoặc 8.5) trở lên, trong đó không có môn nào dưới 60% (hoặc 6.0) hoặc Không Đạt.
Học sinh thuộc các trường/ hệ áp dụng chương trình quốc tế
Điểm tổng kết GPA các môn của năm học 2017 – 2018 và Học kỳ I năm học 2018 – 2019 đạt 85% trở lên, trong đó không có môn nào Không Đạt.
Điểm tổng kết GPA các môn của năm học 2017 – 2018 và năm học 2018 – 2019 đạt 85% trở lên, trong đó không có môn nào Không Đạt.

 

* Tiêu chí 3: Về trình độ tiếng Anh và các môn quốc tế tương ứng theo độ tuổi

Học sinh đã thi tiếng Anh và Toán tiếng Anh theo các bài thi chuẩn quốc tế (được tổ chức tại các Hội đồng thi Quốc tế ủy quyền cấp chứng chỉ hoặc tại Hội đồng thi ủy quyền của trường Wellspring) với kết quả còn giá trị trong vòng 02 năm gần nhất như quy định sau đây:

Lớp xem xét cấp học bổng
Điểm tiếng Anh (tối thiểu)
Điểm Toán tiếng Anh hoặc điểm PSAT, SAT (tối thiểu)
Vào lớp 6
Cambridge English: KET 135/150
hoặc TOEFL Primary 225/230
Cambridge Checkpoint Primary Maths: 80%
hoặc ERB Maths 5 (hoặc tương đương): 80%
Vào lớp 7
Cambridge English: PET 153/170
hoặc TOEFL Junior: 830/900
ERB Maths 6 (hoặc tương đương): 80%
Vào lớp 8
Cambridge English: PET 160/170
hoặc TOEFL Junior: 850/900
ERB Maths 7 (hoặc tương đương): 80%
Vào lớp 9, IGCSE năm 1
Cambridge English: PET 165/170
hoặc Cambridge English FCE: 160/180
hoặc TOEFL Junior: 860/900
hoặc IELTS: 5.5/9.0
hoặc TOEFL iBT: 65/120
ERB Maths 8 (hoặc tương đương): 80%
hoặc PSAT: 1200
Vào lớp 10, IGCSE năm 2
Cambridge English FCE: 165/180
hoặc IELTS: 6.5/9.0
hoặc TOEFL iBT: 79/120
ERB Maths 9 (hoặc tương đương):  80%
hoặc PSAT: 1200
Vào lớp 11, MU năm 1, MU năm 2
Cambridge English FCE: 170/180
hoặc IELTS: 7.0/9.0
hoặc TOEFL iBT: 95/120
ERB Maths 10 (hoặc tương đương): 80%
hoặc SAT: 1400/1600
 
* LƯU Ý:
 • Nếu học sinh chưa có chứng chỉ/phiếu điểm tiếng Anh và/hoặc chứng chỉ/phiếu điểm Toán chuẩn hóa Quốc tế, PSAT, SAT đạt điều kiện nêu trên, Hội đồng Xét duyệt Học bổng sẽ dựa trên hồ sơ của học sinh để xét từng trường hợp về việc học sinh có phải tham dự bài thi Vòng Sơ loại (bài thi tiếng Anh hoặc/và bài thi Toán) hoặc miễn thi 01 (một) trong 02 (hai) hoặc cả 02 (hai) bài thi cho học sinh.
 • Học sinh có thể tham khảo các website dưới đây để biết thêm chi tiết về các bài thi:
Các bài thi tiếng Anh:
Các bài thi Toán:
Các bài thi PSAT, SAT:

 

b. VÒNG 2: VIẾT LUẬN VÀ PHỎNG VẤN

 • Học sinh đạt yêu cầu ở Vòng 1 – Vòng Sơ loại hoặc được Hội đồng Xét duyệt Học bổng lựa chọn thẳng vào Vòng 2 sẽ được mời tham gia thi viết luận với một số chủ đề mở và phỏng vấn trực tiếp tại trường Wellspring với Hội đồng Xét duyệt Học bổng.
 • Học sinh sẽ được cấp Học bổng Tài năng Wellspring khi đạt các kết quả sau:
Mức học bổng
Tiêu chí
50%
Đạt điểm bài viết luận từ 80% đến 89%; đạt điểm phỏng vấn từ 80% đến 89%.
75%
Đạt điểm bài viết luận từ 90% đến 95%; đạt điểm phỏng vấn từ 90% đến 95%.
100%
Đạt điểm bài viết luận từ 96% trở lên; đạt điểm phỏng vấn từ 96% trở lên.

* LƯU Ý:

 • Tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng trong tất cả các vòng thi tuyển.
 • Điểm đánh giá là điểm trung bình cộng của tất cả thành viên Hội đồng Xét duyệt Học bổng.
 1. Hồ sơ xin cấp Học bổng Tài năng Wellspring
 • Đối với học sinh đang theo học tại trường Wellspring
1.
Wellspring Scholarship Application Form (as attached)
Đơn đăng kí xét tuyển Học bổng Tài năng 2019 – 2020 (mẫu đính kèm)
2.
Transcript (photocopy)/ Bảng điểm (bản photocopy)
3.
Certificate(s) of Standardarised English/ Maths Tests taken
Chứng chỉ các kỳ thi chuẩn hóa Tiếng Anh/ Toán đã thực hiện (if available/ nếu có)
4.
Other Certificates (Honor Student Certificate, Honor and Recognition for extra-curricular activities or special achievements)
Giấy chứng nhận học sinh giỏi, thành tích trong các kỳ thi, các hoạt động ngoại khóa…
5.
Letters of Recommendation (if any) /Thư giới thiệu (nếu có)
6.
Personal Statement for Scholarship Application/ Thư xin Học Bổng (Thư này ứng viên tự viết, không có mẫu)

 

 • Đối với học sinh không đang theo học tại trường Wellspring
1.
Wellspring Scholarship Application Form (as attached)
Đơn đăng kí xét tuyển Học bổng Tài năng 2019 – 2020 (mẫu đính kèm)
2.
School Report (photocopy)/ Học bạ (bản photocopy)
3.
Birth Certificate (photocopy)/ Giấy khai sinh (bản photocopy)
4.
Certificate(s) of Standardarised English/ Maths Tests taken/ Chứng chỉ các kỳ thi chuẩn hóa Tiếng Anh/ Toán đã thực hiện (if available/ nếu có)
5.
Other Certificates (Honor Student Certificate, Honor and Recognition for extra-curricular activities or special achievements)/ Giấy chứng nhận học sinh giỏi, thành tích trong các kỳ thi, các hoạt động ngoại khóa…
6.
Letters of Recommendation (if any) /Thư giới thiệu (nếu có)
7.
Personal Statement for Scholarship Application/ Thư xin Học Bổng (Thư này ứng viên tự viết, không có mẫu)
8.
04   photos (4x6cm)/ 04 ảnh (4x6cm)

 

 II. ĐỐI VỚI HỌC SINH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG TÀI NĂNG CỦA TRƯỜNG WELLSPRING NĂM HỌC 2018 – 2019

 1. HỌC SINH CÓ NGUYỆN VỌNG DUY TRÌ HỌC BỔNG TÀI NĂNG Ở MỨC 50%

a. Đối tượng: Áp dụng với tất cả học sinh đã nhận Học bổng Tài năng Wellspring từ 50% đến 100% trong năm học 2018 – 2019 và có nguyện vọng duy trì học bổng Tài năng Wellspring ở mức 50% cho năm học 2019-2020.

b. Tiêu chí duy trì:

Học sinh sẽ được duy trì Học bổng Tài năng Wellspring ở mức 50% cho năm học 2019 – 2020 tại Trường Wellspring nếu đạt được TẤT CẢ các tiêu chí dưới đây:

* Tiêu chí 1: Về tư cách đạo đức

Học sinh đạt các điều kiện trong Quy chế về Tư cách Học sinh được trao Học bổng Tài năng Wellspring (xem Quy chế về Tư cách Học sinh được trao Học bổng Tài năng Wellspring đính kèm).

* Tiêu chí 2: Về kết quả học tập 

Đối tượng
Tiêu chí
 
Học sinh thuộc hệ Song ngữ
Điểm trung bình chung của tất cả các môn của năm học 2018-2019 từ 8.0 trở lên trong đó không có môn nào dưới 6.0 hoặc Không Đạt;
hoặc
Điểm tổng kết GPA các môn quốc tế của năm học 2018-2019 đạt 85% (hoặc 8.5) trở lên, trong đó không có môn nào dưới 60% (hoặc 6.0) hoặc Không Đạt.
 
Học sinh thuộc hệ Song bằng
Điểm trung bình chung của tất cả các môn (trừ các môn thuộc chương trình MU High) của năm học 2018-2019 từ 8.0 trở lên trong đó không có môn nào dưới 6.0 hoặc Không Đạt;
Điểm của tất cả các môn học thuộc chương trình MU High trong năm học 2018-2019 đều đạt 60% trở lên, trong đó có ít nhất một môn đạt 90% trở lên.
Học sinh thuộc hệ Quốc tế IGCSE – MU High
Điểm tất cả các môn IGCSE năm học 2018 – 2019 đạt 80% trở lên (điểm A), trong đó có ít nhất một môn đạt 90% trở lên (điểm A*).
Điểm tất cả các môn MU High năm học 2018 – 2019 đạt 80% trở lên (điểm B), trong đó có ít nhất một môn đạt 90% trở lên (điểm A)

 * Tiêu chí 3: Về việc tham gia hoạt động ngoại khóa, cộng đồng.

Học sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, xã hội, từ thiện, … đóng góp cho cộng đồng chung.

* Tiêu chí 4: Về việc tham gia các cuộc thi trong và ngoài Nhà trường

Học sinh tích cực tham gia các cuộc thi trong và ngoài Nhà trường, trong nước và quốc tế về các mặt mà học sinh có thế mạnh: học thuật, công nghệ, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, …

c. Hướng dẫn thực hiện:

* Học sinh nộp hồ sơ gồm:

1.

Wellspring Talent Scholarship Renewal/ Upgrade Form (as attached)
Đơn xin Duy trì/Nâng mức Học bổng Tài năng 2019 – 2020 (mẫu đính kèm)

2.

Transcript (photocopy)/Bảng điểm (bản photocopy)

3.

Other Certificates (Honor Student Certificate, Honor and Recognition for extra-curricular activities or special achievements)
Giấy chứng nhận học sinh giỏi, thành tích trong các kỳ thi, các hoạt động ngoại khóa…

4.

Letters of Recommendation (if any)
Thư giới thiệu (nếu có)

5.

Personal Statement for Scholarship Renewal/Upgrade
Thư xin duy trì/nâng mức Học bổng (thư này ứng viên tự viết, không có mẫu)
 
* Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 30/5/2019.
* Bộ phận nhận hồ sơ: Phòng Tuyển sinh Nhà trường.
* Hội đồng Xét duyệt Học bổng sẽ có kết luận về việc duy trì học bổng của học sinh trong vòng tối đa 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ của học sinh.
* Trường hợp học sinh không đạt tiêu chí duy trì học bổng của năm học 2019 – 2020, học sinh có thể đăng ký xin cấp Học bổng Tài năng Wellspring như quy trình xin cấp học bổng lần đầu được quy định của mục B.I. của văn bản này.
 
 1. HỌC SINH CÓ NGUYỆN VỌNG THI ĐỂ NÂNG MỨC HỌC BỔNG TRÊN 50%

a. Đối tượng: Tất cả các học sinh đang được cấp học bổng Tài năng trong năm học 2018 – 2019 và đủ điều kiện duy trì học bổng ở mức 50% cho năm học 2019 – 2020 đều có quyền tham gia thi nâng cao mức học bổng.

b. Hình thức thi: thi Viết luận và Phỏng vấn (như quy định tại mục I.2.b – Vòng 2 tại văn bản này).

c. Tiêu chí:

* Tiêu chí 1: Về tư cách đạo đức

Học sinh đạt các điều kiện trong Quy chế về Tư cách Học sinh được trao Học bổng Tài năng Wellspring (xem Quy chế về Tư cách Học sinh được trao Học bổng Tài năng Wellspring đính kèm).

* Tiêu chí 2: Kết quả bài thi

Mức học bổng
Tiêu chí
75%
Đạt điểm bài viết luận từ 90% đến 95%; đạt điểm phỏng vấn từ 90% đến 95%
100%
Đạt điểm bài viết luận từ 96% trở lên; đạt điểm phỏng vấn từ 96% trở lên

d. Hướng dẫn thực hiện:

 • Học sinh thực hiện như Hướng dẫn thực hiện dành cho học sinh có nguyện vọng duy trì Học bổng tại mục II.1.c ở trên.
 • Sau khi Hội đồng Xét duyệt Học bổng phê duyệt hồ sơ Duy trì và Nâng mức Học bổng, học sinh sẽ tham gia Vòng 2 (Viết luận và Phỏng vấn) theo lịch công bố.
 • Trường hợp học sinh không đạt các tiêu chí để nâng học bổng ở vòng thi này sẽ được duy trì Học bổng Tài năng Wellspring ở mức 50%.

 C. MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐƯỢC XEM XÉT LỢI THẾ ĐẶC BIỆT:

 1. Những học sinh đạt thành tích cao tại các kì thi học sinh Giỏi cấp Quận, Thành phố sẽ có lợi thế khi xét học bổng.
 2. Những học sinh đạt giải Quốc gia, Quốc tế (tính cho tất cả các bộ môn, các cuộc thi, bao gồm cả những tài năng thể thao và nghệ thuật), hoặc có những Tài năng khác sẽ được Hội đồng Xét duyệt Học bổng xem xét riêng đối với từng trường hợp cụ thể.
 3. Những học sinh đã từng theo học các chương trình phổ thông ở nước ngoài hoặc các trường thực hiện chương trình Quốc tế hoàn toàn tại Việt Nam sẽ được xem xét riêng đối với từng trường hợp cụ thể.
D. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH
 1. Quy định về việc trao và nhận học bổng: 
 • Học bổng học sinh đạt được có giá trị trong một (01) năm. Đối với các năm học tiếp theo, học sinh sẽ tiếp tục đăng kí để được xét duy trì hoặc nâng mức học bổng theo các tiêu chí như được quy định trong mục B.II của văn bản này.
 • Điều kiện để nhận học bổng là học sinh cam kết học liên tục tại Trường Wellspring Hà Nội trong vòng ít nhất hai năm học tính từ thời điểm nhận học bổng. Thời hạn cam kết cụ thể sẽ được nêu rõ trong Thư trao Học bổng. Trong trường hợp học sinh chuyển trường trước khi kết thúc thời hạn cam kết, Nhà trường sẽ thu hồi toàn bộ giá trị học bổng (tính theo mức học phí quy định ở năm nhận học bổng).
 • Đối với học sinh hệ IGCSE – MUHIGH và học sinh học lớp 10 Quốc tế Song bằng (QTSB), điều kiện để nhận học bổng là học sinh học các hệ trên phải học liên tục cho đến khi kết thúc chương trình học IGCSE – MUHIGH hoặc QTSB. Trong trường hợp học sinh chuyển trường trước khi kết thúc thời hạn cam kết, Nhà trường sẽ thu hồi toàn bộ giá trị học bổng (tính theo mức học phí quy định ở năm nhận học bổng).
 • Học sinh được cấp học bổng học tập tại trường Wellspring, tuỳ theo từng khối lớp sẽ có thể được sắp xếp học tập theo các chương trình đào tạo mũi nhọn theo chương trình hợp tác giữa trường Phổ thông Liên cấp Wellspring và các trường phổ thông, đại học đối tác hàng đầu của Hoa Kỳ.
 • Học bổng học sinh đạt được không có giá trị cho, tặng hay chuyển nhượng và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Học bổng được chi trả cho học phí và các khoản phí theo trọn gói bắt buộc như: phí xây dựng và phát triển trường, phí dịch vụ bán trú, sách quốc tế, học phẩm bắt buộc và được quyết toán lại vào cuối mỗi năm học. Trong trường hợp còn dư học bổng sau khi trừ các khoản nói trên, học sinh sẽ được chuyển số dư học bổng vào năm học kế tiếp hoặc chỉ được quy đổi ra tiền mặt có giá trị bằng 50% tổng số dư còn lại nếu học sinh đã học đến hết số năm cam kết hoặc học sinh tốt nghiệp ra trường.
 1. Các quy định khác
 • Dựa trên số lượng hồ sơ đăng ký, trường Wellspring sẽ tổ chức các đợt thi, phỏng vấn hoàn toàn miễn phí cho các học sinh.
 • Quyết định về việc cấp học bổng cho học sinh sẽ được công bố chậm nhất sau 03 tuần kể từ ngày kết thúc Vòng 2 (Viết luận và Phỏng vấn).
 • Mỗi học sinh chỉ được tham gia thi xét cấp, duy trì, hoặc nâng mức học bổng Tài năng 01 lần/năm học.  

E. LỊCH TỔ CHỨC CÁC ĐỢT THI HỌC BỔNG TÀI NĂNG – WELLSPRING TALENT SCHOLARSHIP NĂM HỌC 2019-2020 (DỰ KIẾN)

Đợt thi
Hạn nhận h
Thi toán, tiếng Anh
Thi Viết luận & Phỏng vấn
Đợt 1
07/4/2019
14/4/2019
24/4/2019
Đợt 2
10/6/2019
17/6/2019
27/6/2019

 

Hồ sơ đăng kí học bổng xin gửi về:
Phòng Tuyển sinh – Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring Hà Nội
Địa chỉ:          Số 95 phố Ái Mộ – Phường Bồ Đề – Quận Long Biên – TP. Hà Nội.
Email:             tuyensinh@wellspring.edu.vn
Điện thoại:    (+84)24.7305 8668  Hotline: (+84) 973 75 9229
 
 

Với số lượng Học bổng Tài năng không hạn chế và với những chương trình đào tạo tiên tiến của một môi trường giáo dục tiên phong, Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring chào đón các học sinh tài năng đăng kí tham gia chương trình Học bổng Tài năng – Wellspring Talent Scholarship./.