Chính sách học bổng vinh danh Wellspring Merit Scholarships năm học 2017 – 2018


Nhân dịp năm học mới để tiếp tục khuyến khích và vinh danh học sinh tiêu biểu, học sinh nỗ lực vượt bậc, học sinh đạt giải thưởng về học thuật cũng như các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật, kỹ năng, hoạt động xã hội và đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi đạt chuẩn quốc tế trong cùng năm học, Ban lãnh đạo nhà trường trân trọng giới thiệu chính sách học bổng vinh danh “Merit Scholarships” của năm học này, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VINH DANH “MERIT SCHOLARSHIPS”

CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING HÀ NỘI

NĂM HỌC 2017-2018 

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,

Chào đón năm học mới, để tiếp tục khuyến khích và vinh danh học sinh tiêu biểu, học sinh nỗ lực vượt bậc, học sinh đạt giải thưởng về học thuật cũng như các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật, kỹ năng, hoạt động xã hội và đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi đạt chuẩn quốc tế trong từng năm học, Ban lãnh đạo Nhà trường trân trọng giới thiệu chính sách học bổng Vinh danh “Merit Scholarships” của năm học này, cụ thể như sau:

I. Đối tượng được xem xét trao học bổng

Tất cả học sinh đang theo học tại Wellspring trong năm học 2017– 2018 đạt các tiêu chí của mỗi loại học bổng đều có cơ hội được xem xét trao học bổng. 

II. Định mức về số lượng và trị giá các suất học bổng

 1. Học bổng dành cho học sinh tiêu biểu, học sinh nỗ lực vượt bậc của năm học

TT

Tên học bổng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét

1.

Học sinh tiêu biểu của mỗi Khối lớp

(Số lượng tối đa của cả khối: tính mỗi lớp trung bình 2 học sinh x Số lớp của Khối. Số lượng không nhất thiết bình quân theo lớp mà có thể khác nhau giữa các lớp trên cơ cở số lượng tối đa của cả Khối)

6.000.000

Được tín nhiệm bầu chọn của tất cả các giáo viên giảng dạy tại mỗi lớp cũng như các bạn học sinh cùng lớp với tiêu chí xuất sắc nhất về cả học tập và nhân cách (thời điểm bầu chọn: cuối năm học – tháng 5/2018).

Một số tiêu chuẩn bầu chọn chung: Học sinh nằm trong nhóm 03 học sinh có điểm tổng kết cao nhất của môn học; học sinh có tinh thần học tập xuất sắc, cầu tiến, sáng tạo, được các thầy cô giáo và các bạn học sinh ghi nhận; Ý thức đạo đức, tư cách tốt.

2.

Học sinh nỗ lực vượt bậc của mỗi Khối lớp 

(Số lượng tối đa của cả khối: tính mỗi lớp trung bình 1 học sinh x Số lớp của Khối. Số lượng không nhất thiết bình quân theo lớp mà có thể khác nhau giữa các lớp trên cơ cở số lượng tối đa của cả Khối)

3.000.000

Được tín nhiệm bầu chọn của tất cả các giáo viên giảng dạy tại mỗi lớp cũng như các bạn học sinh cùng lớp về mức độ nỗ lực, tiến bộ cả về học tập và nhân cách (thời điểm bầu chọn: cuối năm học – tháng 5/2018).

Một số tiêu chuẩn bầu chọn chung: Học sinh có sự nỗ lực vượt bậc đối với bộ môn trong suốt năm học; học sinh có tinh thần học tập xuất sắc, cầu tiến, sáng tạo, được các thầy cô giáo và các bạn học sinh ghi nhận; Ý thức đạo đức, tư cách tốt.

 

 1. Học bổng dành cho học sinh đạt giải thưởng các môn học thuật trong các kì thi từ cấp Quận trở lên do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức

TT

Tên học bổng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét (*)

2.1 Giải cấp Thế giới hoặc tương đương[1]

1.

Giải Nhất/Huy chương Vàng

120.000.000

Kết quả thông báo các

giải chính thức của cuộc thi

2.

Giải Nhì/Huy chương Bạc

100.000.000

3.

Giải Ba/ Huy chương Đồng

70.000.000

4.

Giải Khuyến khích/Giải phụ

50.000.000

2.2 Giải cấp Khu vực hoặc tương đương[2]

1.

Giải Nhất/Huy chương Vàng

90.000.000

Kết quả thông báo các

giải chính thức của cuộc thi

2.

Giải Nhì/Huy chương Bạc

70.000.000

3.

Giải Ba/ Huy chương Đồng

50.000.000

4.

Giải Khuyến khích/Giải phụ

30.000.000

2.3. Giải Toàn quốc hoặc tương đương

1.

Giải Nhất/Huy chương Vàng

50.000.000

Kết quả thông báo các

giải chính thức của cuộc thi

2.

Giải Nhì/Huy chương Bạc

40.000.000

3.

Giải Ba/ Huy chương Đồng

30.000.000

 

4.

Giải Khuyến khích/Giải phụ

20.000.000

2.4. Giải Thành phố hoặc tương đương

1.

Giải Nhất/Huy chương Vàng

30.000.000

Kết quả thông báo

các giải chính thức của cuộc thi

2.

Giải Nhì/Huy chương Bạc

20.000.000

3.

Giải Ba/ Huy chương Đồng

10.000.000

4.

Giải Khuyến khích/Giải phụ

7.000.000

2.5. Giải Quận hoặc tương đương

1.

Giải Nhất/Huy chương Vàng

15.000.000

Kết quả thông báo

các giải chính thức của cuộc thi

2.

Giải Nhì/Huy chương Bạc

10.000.000

3.

Giải Ba/ Huy chương Đồng

5.000.000

4.

Giải Khuyến khích/Giải phụ

2.500.000

(*) Học sinh tham gia nhiều vòng thi của một tuyến giải thi với một môn thi sẽ được nhận một học bổng có giá trị cao nhất. Ví dụ như học sinh đạt giải thi Toán cấp Quận, sau đó được cử đi thi Toán cấp Thành phố cũng đạt giải thì sẽ chỉ được trao 01 học bổng có giá trị cao nhất.


[1] Do có nhiều cách hiểu và tiêu chí để xem xét thế nào là cuộc thi cấp Thế giới, Wellspring sẽ giữ quyền quyết định về cách hiểu và tiêu chí trong từng trường hợp cụ thể.

[1] Do có nhiều cách hiểu và tiêu chí để xem xét thế nào là cuộc thi cấp Khu vực, Wellspring sẽ giữ quyền quyết định về cách hiểu và tiêu chí trong từng trường hợp cụ thể.

 

 1. Học bổng dành cho học sinh đạt giải thưởng các môn Thể thao, Nghệ thuật, Kỹ năng, Hoạt động xã hội ….. trong các kì thi từ cấp Quận trở lên do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức)

TT

Tên học bổng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét (*)

3.1 Giải cấp Thế giới hoặc tương đương[3]

1.

Giải Nhất/Huy chương Vàng

70.000.000

Kết quả thông báo

các giải chính thức của cuộc thi

2.

Giải Nhì/Huy chương Bạc

60.000.000

3.

Giải Ba/ Huy chương Đồng

50.000.000

4.

Giải Khuyến khích/Giải phụ

25.000.000

3.2 Giải cấp Khu vực hoặc tương đương[4]

1.

Giải Nhất/Huy chương Vàng

50.000.000

Kết quả thông báo

các giải chính thức của cuộc thi

2.

Giải Nhì/Huy chương Bạc

40.000.000

3.

Giải Ba/ Huy chương Đồng

30.000.000

4.

Giải Khuyến khích/Giải phụ

15.000.000

3.3. Giải Toàn quốc hoặc tương đương

1.

Giải Nhất/Huy chương Vàng

30.000.000

Kết quả thông báo

các giải chính thức của cuộc thi

2.

Giải Nhì/Huy chương Bạc

20.000.000

3.

Giải Ba/ Huy chương Đồng

15.000.000

4.

Giải Khuyến khích/Giải phụ

10.000.000

3.4. Giải Thành phố hoặc tương đương

1.

Giải Nhất/Huy chương Vàng

15.000.000

Kết quả thông báo

các giải chính thức của cuộc thi

2.

Giải Nhì/Huy chương Bạc

10.000.000

3.

Giải Ba/ Huy chương Đồng

5.000.000

4.

Giải Khuyến khích/Giải phụ

2.500.000

3.5. Giải Quận  hoặc tương đương

1.

Giải Nhất/Huy chương Vàng

5.000.000

Kết quả thông báo

các giải chính thức của cuộc thi

2.

Giải Nhì/Huy chương Bạc

3.000.000

3.

Giải Ba/ Huy chương Đồng

2.000.000

4.

Giải Khuyến khích/Giải phụ

1.000.000

(*) Học sinh tham gia nhiều vòng thi của một tuyến giải thi với một môn thi hoặc nhiều nội dung thi của 01 môn trong cùng cuộc thi sẽ được nhận một học bổng có giá trị cao nhất. Ví dụ như học sinh đạt giải thi Cờ vua cấp Quận, sau đó được cử đi thi Cờ vua cấp Thành phố cũng đạt giải thì sẽ chỉ được trao 01 học bổng có giá trị cao nhất; hoặc học sinh thi 03 nội dung bơi của cuộc thi bơi cấp Thành phố, nếu được 03 huy chương thì sẽ chỉ được nhận học bổng cho 01 huy chương cao nhất.

* Với các giải đấu, cuộc thi do các Hiệp hội, Đoàn thể, Đơn vị đối tác trong nước của Wellspring tổ chức (tham gia theo phê duyệt đăng kí của trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring): Nhà trường sẽ xem xét cụ thể với từng trường hợp và mức học bổng trao cho học sinh không vượt quá 50% mức học bổng nêu trên đối với từng cấp độ.

 1. Học bổng dành cho học sinh đạt thành tích cao trong các kì thi theo các chuẩn khảo thí Quốc tế mà Wellspring là trường thành viên hoặc được Wellspring chỉ định thi 

4.1. ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC

4.1.1 Kì thi Tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế

Chuẩn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (ESL) của Cambridge – Anh Quốc

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Bài thi Cambridge cho Thiếu nhi (YLE): Starters, Movers, Flyers: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/young-learners/

+ Đơn vị tổ chức thi:

Trung tâm Khảo thí Tiếng Anh Cambridge CELA – WELLSPRING VN550 – Trung tâm ủy quyền chính thức của CAMBRIDGE CELA tại Việt Nam

+ Thời gian:

Dự kiến tháng 11/2017 và tháng 04/2018 tại Wellspring

Chuẩn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (ESL) của Hoa Kỳ

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Bài thi TOEFL Primary (Step 2) của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ – ETS: http://www.ets.org/toefl_primary

+ Đơn vị tổ chức thi:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội + IIG Việt Nam (ETS uỷ quyền): Cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2017 của thành phố Hà Nội

+ Thời gian:

Dự kiến tháng 10-12/2017

 

 • Giải thưởng học bổng

TT

Giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét

1.      

Xuất sắc (Distinction)

6.000.000

10/10 Huy hiệu (Badges): TOEFL Primary  Step 2 (*)

15/15 Khiên (Shields): Bài thi YLE (Starters, Movers, Flyers)

2.      

Giỏi (Merit)

3.000.000

9/10 Huy hiệu (Badges): TOEFL Primary Step 2

14/15 Khiên (Shields): Bài thi YLE

(*) Học sinh tham gia nhiều vòng thi của một tuyến giải thi với một môn thi sẽ được nhận một học bổng có giá trị cao nhất. Học sinh đạt kết quả xuất sắc tại Vòng 2 – TOEFL Primary Step 2 được vào Vòng 3 cuộc thi TOEFL PRIMARY CHALLENGE của thành phố Hà nội sẽ lấy theo kết quả của Vòng 3.

4.1.2 Kì thi Toán theo chuẩn Quốc tế

Chuẩn Toán (Maths) ERB – Hoa Kỳ hoặc tương đương

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Bài thi Maths của ERB : http://erblearn.org   

+ Đơn vị tổ chức thi:

Wellspring ERB Member No.570377 – Trường thành viên của ERB No. 570377

+ Thời gian:

Tháng 04/2018

 

 • Giải thưởng học bổng

TT

Tên giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét

1.      

Xuất sắc  (Distinction)

6.000.000

91% – 100%

2.      

Giỏi (Merit)

3.000.000

85% – 90%

 4.1.3 Bảng dẫn chiếu về khối lớp thi đúng cấp độ tại các kỳ thi theo chuẩn khảo thí Quốc tế ở cấp Tiểu học

 

Cấp độ

Khối lớp quy định đúng cấp độ

1.      

YLE cấp độ Starters

Lớp 2

2.      

YLE cấp độ Movers

Lớp 3

3.      

YLE cấp độ Flyers

Lớp 4

4.      

KET

Lớp 5

5.      

TOEFL Primary

Lớp 3, 4 và 5

6.      

ERB K5 Hoa Kỳ hoặc tương đương

Lớp 5

4.2 ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC

4.2.1 Kì thi Tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế

Chuẩn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (ESL) của Cambridge – Anh Quốc (UK)

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Bài thi Cambridge cho Thiếu niên: KET, PET

·      http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/key-for-schools/

·      http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/preliminary-for-schools/

+ Đơn vị tổ chức thi:

Trung tâm Cambridge CELA – WELLSPRING VN550 – Trung tâm ủy quyền chính thức của CAMBRIDGE CELA tại Việt Nam

+ Thời gian:

Tháng 11/2017 và tháng 04/2018 tại Wellspring

 • Giải thưởng học bổng

TT

Tên giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét (*)

1.

Xuất sắc  (Distinction)

6.000.000

Pass with Distinction (theo chứng chỉ Cambridge)

2.

Giỏi (Merit)

3.000.000

Pass with Merit (theo chứng chỉ Cambridge)

(*) Đối với các học sinh thi vượt cấp độ theo khối lớp trước quy định, sẽ áp dụng theo quy định về thi vượt cấp độ.

Chuẩn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (ESL) của Hoa Kỳ

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Bài thi TOEFL Junior của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kì – ETS: http://www.ets.org/toefl_junior

+ Đơn vị tổ chức thi:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội + IIG Việt Nam (đơn vị ủy quyền của ETS Hoa Kỳ): Cuộc thi TOEFL Junior Challenge 2017 thành phố Hà Nội.

+ Thời gian:

Dự kiến tháng 10-12/2017

 • Giải thưởng học bổng

TT

Tên giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét (*)

1.

Xuất sắc (Distinction)

6.000.000

95% – 100%

2.

Giỏi (Merit)

3.000.000

90% – 94%

(*) Bài thi TOEFL Junior của Vòng 2, cuộc thi Vô địch TOEFL Junior 2017 thành phố Hà Nội . Học sinh tham gia nhiều vòng thi của một tuyến giải thi với một môn thi sẽ được nhận một học  bổng có giá trị cao nhất. Học sinh đạt kết quả xuất sắc tại Vòng 2 – TOEFL Junior Step 2 được vào Vòng 3 cuộc thi TOEFL JUNIOR CHALLENGE của thành phố Hà nội sẽ lấy theo kết quả của Vòng 3.

Chuẩn tiếng Anh IELTS

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Bài thi IELTS: https://www.ielts.org/

+ Đơn vị tổ chức thi:

Các Trung tâm tổ chức thi IELTS được uỷ quyền

+ Thời gian:

Trong cả năm học 2017 – 2018

 • Giải thưởng học bổng

TT

Tên giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét (*)

1.

Xuất sắc (Distinction)

6.000.000

7.0 điểm trở lên đối với học sinh THCS

7.5  điểm trở lên đối với học sinh THPT

2.

Giỏi (Merit)

3.000.000

6.5 điểm trở lên đối với học sinh THCS

7.0  điểm trở lên đối với học sinh THPT

 

Chuẩn tiếng Anh TOEFL iBT

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Bài thi TOEFL iBT: https://www.ets.org/toefl/ibt/about

+ Đơn vị tổ chức thi:

Các Trung tâm ETS được uỷ quyền tổ chức thi TOEFL iBT

+ Thời gian:

Trong cả năm học 2017 – 2018

 • Giải thưởng học bổng

TT

Tên giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét (*)

1.

Xuất sắc (Distinction)

6.000.000

90 điểm trở lên đối với học sinh THCS

97 điểm trở lên đối với học sinh THPT

2.

Giỏi (Merit)

3.000.000

80-89 điểm đối với học sinh THCS

94-96 điểm đối với học sinh THPT

 (*) Học sinh nộp bản sao và bản chính để đối chiếu kết quả thi IELTS, TOEFL iBT, SAT cho Hội đồng xét học bổng (thông qua Giáo viên chủ nhiệm) trước ngày 15/5/2018.

4.2.2 Kì thi Toán theo chuẩn Quốc tế

Chuẩn Toán (Maths) Cambridge International Examinations (CIE), ERB- Hoa Kỳ hoặc tương đương

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Bài thi Cambridge Checkpoint Secondary 1 Maths hoặc tương đương: http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-1/cambridge-checkpoint/

+ Đơn vị tổ chức thi:

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS – Wellspring Cambridge International School VN229 – Trường QT Cambridge được uỷ quyền VN229.

+ Thời gian:

Tháng 04/2018

Chuẩn Toán (Maths) ERB – Hoa Kì

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Bài thi Maths của ERB hoặc tương đương: http://erblearn.org   

+ Đơn vị tổ chức thi:

Wellspring ERB Member No.570377 – Trường thành viên của ERB No. 570377

+ Thời gian:

Tháng 04/2018

 • Giải thưởng học bổng

TT

Tên giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét

1.

Xuất sắc (Distinction)

6.000.000

91% – 100%

2.

Giỏi (Merit)

3.000.000

85% – 90%

4.2.3 Kì thi Tin học chuẩn Quốc tế

Chuẩn Tin học IC3 của Certiport (Hoa Kì) hoặc tương đương

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Các bài thi Tin học IC3 hoặc tương đương: http://www.certiport.com/portal/desktopdefault.aspx?tabid=669&roleid=101

+ Đơn vị tổ chức thi:

Wellspring – Certiport (Hoa Kì).

+ Thời gian:

Dự kiến tháng 04, 05/2018

 • Giải thưởng học bổng

TT

Tên giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét

1.

Xuất sắc  (Distinction)

6.000.000

91% – 100%

2.

Giỏi (Merit)

3.000.000

85% – 90%

4.2.4 Kì thi Tốt nghiệp hệ Cambridge IGCSE

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Các bài thi Cambridge IGCSE trong chương trình đào tạo của trường Wellspring.

+ Đơn vị tổ chức thi:

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS – Wellspring Cambridge International School VN229 – Trường QT Cambridge được uỷ quyền VN229.

+ Thời gian:

Tháng 05, 06/2018

 • Giải thưởng học bổng

TT

Tên giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét (*)

1.

Xuất sắc (Distinction)

12.000.000

Đạt 02 điểm A*, không có điểm nào dưới B

2.

Giỏi (Merit)

6.000.000

Đạt 01 điểm A* và 01 điểm A, không có điểm nào dưới B

(*) Các trường hợp có kết quả đặc biệt khác, Hội đồng xét học bổng sẽ xem xét riêng

4.2.5 Đối với học sinh học hệ MUHIGH

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Toàn bộ tín chỉ MUHIGH: http://mizzouk12online.missouri.edu/ trong chương trình đào tạo chuẩn của trường Wellspring theo từng khoá học.

+ Đơn vị tổ chức thi:

MUHIGH – College of Education – Missouri University Hoa Kỳ

+ Thời gian:

Toàn bộ quá trình 3-4 năm học tại Wellspring

 • Giải thưởng học bổng

TT

Tên giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét (*)

1.

Xuất sắc (Distinction)

12.000.000

Đạt ít nhất 03 điểm A và không có điểm nào dưới C cho các tín chỉ hoàn thành môn học (credit subject*) cho toàn bộ số tín chỉ học chính thức trong chương trình

2.

Giỏi (Merit)

6.000.000

Đạt ít nhất 02 điểm A và không có điểm nào dưới C cho các tín chỉ hoàn thành môn học (credit subject*) cho toàn bộ số tín chỉ học chính thức trong chương trình

 (*) Credit subject: tín chỉ hoàn thành môn học được tính là nguyên 1 credit (1 full credit subject) đối với các môn học hoc nguyên tín chỉ và 0,5 credit (half credit) đối với các môn học chỉ học nửa tín chỉ.

(**) Các trường hợp có kết quả hoặc học bổng đặc biệt khác, Hội đồng xét học bổng sẽ xem xét và có quyết định riêng với từng trường hợp.

4.2.6 Bảng dẫn chiếu về khối lớp theo các cấp độ tại các kỳ thi theo các chuẩn khảo thí Quốc tế ở trung học

 

Cấp độ/kỳ thi

Khối lớp quy định đúng cấp độ

1.      

KET

Lớp 6

2.      

PET

Lớp 7 và 8

3.      

TOEFL Junior

Lớp 6, 7, 8, 9

7.      

IELTS & TOEFL iBT

THCS (lớp 8 &9) và THPT

8.      

Cambridge Checkpoint Primary Maths/ ERB Maths K6

Lớp 6

9.      

Cambridge Checkpoint Secondary 1 Maths/ERB Maths K6/PSAT – College Board

Lớp 8 và 9

10.   

IC3 (Microsoft)

Lớp 7 trở lên

11.   

Tốt nghiệp IGCSE

Năm 2 Chương trình IGCSE

12.   

Tốt nghiệp MUHigh

Lớp 12

4.2.7 Các kì thi quốc tế khác

Thi chuẩn hóa PSAT (dành cho học sinh lớp 8 và lớp 9)

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Bài thi PSAT 

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9

+ Đơn vị tổ chức thi:

Các Trung tâm tổ chức thi SAT được uỷ quyền

+ Thời gian:

Trong cả năm học 2017 – 2018

 • Giải thưởng học bổng

TT

Tên giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét (*)

1.

Xuất sắc (Distinction)

12.000.000

1300điểm trở lên

2.

Giỏi (Merit)

6.000.000

1250 điểm trở lên

Thi chuẩn hóa SAT Reasoning (SAT 1 – dành cho học sinh đăng ký vào đại học Hoa Kỳ)

+ Chuẩn đánh giá sử dụng:

Bài thi SAT 1 (không bao gồm bài luận – essay) https://collegereadiness.collegeboard.org/sat

+ Đơn vị tổ chức thi:

Các Trung tâm tổ chức thi SAT được uỷ quyền

+ Thời gian:

Trong cả năm học 2017 – 2018

 • Giải thưởng học bổng

TT

Tên giải thưởng

Trị giá (VNĐ)

Căn cứ xem xét (*)

1.

Xuất sắc (Distinction)

12.000.000

1460 điểm trở lên

2.

Giỏi (Merit)

6.000.000

1400 điểm trở lên

III. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH

 1. Quy định chung về khối lớp dự các kì thi theo chuẩn khảo thí Quốc tế
 • Trên cơ sở các bảng dẫn chiếu tại mục II.4.1.3 và II.4.2.6, học sinh thi sớm cấp độ so với khối lớp quy định thì kết quả/điểm sẽ được cộng thêm 01 Khiên/Huy Hiệu hoặc 5% trên một cấp độ (đối với chuẩn tiếng Anh Cambridge) để xem xét trao học bổng .
 • Nhà trường sẽ xem xét “Giải thưởng đặc biệt xuất sắc” cho học sinh thi vượt nhiều cấp độ. Mỗi học sinh được trao giải một lần trong một cấp học.
 • Học sinh thi chậm cấp độ so với khối lớp quy định sẽ không thuộc diện được đưa vào xem xét trao học bổng.
 • Bất cứ trường hợp học sinh đã thi và đã được nhận học bổng đối với bài thi chuẩn Quốc tế từ tất cả các năm học trước sẽ không được xem xét trao học bổng nếu học sinh thi lại bài thi đó trong năm học 2017 – 2018.
 • Trường hợp học sinh đạt trên một Giải thuộc cùng môn Tiếng Anh (Cambridge/TOEFL) thì chỉ được chọn một Giải có giá trị cao nhất để nhận học bổng.
 1. Quy định về việc trao và nhận học bổng
 • Học bổng thuộc mục II.2 và II.3 chỉ được trao cho những học sinh đạt giải thuộc các đội tuyển do Nhà trường cử đi.
 • Học bổng thuộc mục II.4 chỉ được trao cho những học sinh có bài thi trong thời gian học tại trường.
 • Học bổng được trao vào cuối năm học 2017 – 2018, được tính cho kết quả từ các kì thi được tổ chức trong năm học 2017 – 2018 (từ tháng 8/2017 đến tháng 5/2018). Trường hợp đến thời điểm kết thúc năm học nhưng vẫn chưa có kết quả từ Ban tổ chức hay đơn vị khảo thí thì học sinh sẽ được xem xét bổ sung học bổng khi có kết quả.
 • Học bổng được trao cho các học sinh đạt giải cá nhân.
 • Học bổng Vinh danh sẽ chỉ được trao cho các học sinh đồng ý với các điều kiện quy định về việc trao học bổng như trong thông báo này.
 • Trường hợp các đội/nhóm học sinh đạt giải đồng đội theo quy chế của cuộc thi về học thuật sẽ được xem xét trao học bổng theo học bổng cá nhân.
 • Với những học sinh được nhận giải thưởng ở giải thi cấp Quốc gia (mục II.2 và II.3) và được cử đi thi ở cấp Thế giới hoặc cấp Khu vực, Nhà trường có thể ứng trước tiền vé máy bay cho học sinh đi thi từ tiền giải thưởng học bổng Merit học sinh đạt được với mức tối đa VND 20.000.000 (hai mươi triệu đồng)/học sinh. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào tổng số tiền học bổng Merit học sinh sẽ được nhận vào năm học kế tiếp; hoặc sẽ phải hoàn lại khi quyết toán nếu học sinh không tiếp tục học tại Wellspring vào năm học kế tiếp.
 • Trường hợp các đội/nhóm học sinh đạt giải đồng đội theo quy chế của cuộc thi về các giải thể thao, nghệ thuật, kỹ năng, hoạt động xã hội… thì các thành viên của đội/nhóm không thuộc diện xem xét nhận học bổng cá nhân.
 • Nhà trường bảo lưu quyền không xét cấp bất kỳ một loại học bổng nào hoặc thu hồi học bổng đã trao trước đó trong năm học nếu học sinh bị lập biên bản vi phạm quy chế đối với bất kỳ bài thi nào trong suốt năm học, hoặc nhận Quyết định thu hồi học bổng của Hội đồng kỉ luật Nhà trường do vi phạm kỉ luật nghiêm trọng.
 • Đối với các chứng chỉ từ các trung tâm khảo thí được ủy quyền ngoài Wellspring, học sinh cần chuyển bản photo cho giáo viên chủ nhiệm để giáo viên tập hợp gửi lên Hội đồng xét duyệt học bổng làm căn cứ xét học bổng.
 1. Các quy định khác
 • Học bổng có giá trị trừ vào học phí và tiền cơ sở vật chất của năm học 2018 – 2019, không có giá trị cho, tặng hay chuyển nhượng cho học sinh khác. Học sinh được hưởng học bổng nếu chuyển trường sẽ không được quy đổi học bổng thành tiền thưởng dưới bất kỳ hình thức hoặc tỷ lệ nào.
 • Trường hợp học sinh nhận được giá trị học bổng tích lũy (bao gồm cả học bổng Vinh danh, học bổng Tài năng Đặc biệt và các loại học bổng từ các giải thưởng khác) vượt học phí áp dụng đối với học sinh đó trong năm học 2018-2019 sẽ được phép khấu trừ học bổng vào các khoản phí bắt buộc khác theo trọn gói bắt buộc và được quyết toán lại vào cuối mỗi năm học. Trong trường hợp còn dư học bổng sau khi trừ các khoản nói trên, học sinh sẽ được chuyển số dư học bổng vào năm học kế tiếp hoặc được quy đổi ra tiền mặt có giá trị bằng 50% tổng số dư còn lại.
 • Đối với học sinh tốt nghiệp lớp 12 ra trường cuối năm học 2017-2018, học bổng Vinh danh sẽ được quy đổi thành phần thưởng bằng tiền mặt có giá trị bằng 50% giá trị học bổng.
 • Các chi tiết về cách tính thanh quyết toán học bổng Vinh danh sẽ tuân thủ theo các quy định về thanh quyết toán của Công ty SSGE.
 • Với những học sinh được nhận học bổng Vinh danh, Nhà trường bảo lưu quyền được sử dụng tên tuổi, hình ảnh, sản phẩm của học sinh từ cuộc thi cùng với các thông tin về nội dung cuộc thi và giải thưởng cho mục đích truyền thông.

Trân trọng,

Screen Shot 2017-09-04 at 10.23.13 AM

 

 

 

 

 

 

 

[1] Do có nhiều cách hiểu và tiêu chí để xem xét thế nào là cuộc thi cấp Thế giới, Wellspring sẽ giữ quyền quyết định về cách hiểu và tiêu chí trong từng trường hợp cụ thể.

[2] Do có nhiều cách hiểu và tiêu chí để xem xét thế nào là cuộc thi cấp Khu vực, Wellspring sẽ giữ quyền quyết định về cách hiểu và tiêu chí trong từng trường hợp cụ thể.

[3] Do có nhiều cách hiểu và tiêu chí để xem xét thế nào là cuộc thi cấp Thế giới, Wellspring sẽ giữ quyền quyết định về cách hiểu và tiêu chí trong từng trường hợp cụ thể.

[4] Do có nhiều cách hiểu và tiêu chí để xem xét thế nào là cuộc thi cấp Khu vực, Wellspring sẽ giữ quyền quyết định về cách hiểu và tiêu chí trong từng trường hợp cụ thể.