Thắp lửa cho học trò với hội thảo “Tạo động lực cho học sinh”


Nằm trong chương trình đào tạo nâng cao năng lực “làm thầy”, các thầy cô Tiểu học đã học cách thắp lửa cho học trò với hội thảo “Tạo động lực cho học sinh” vào sáng ngày 19/9/2015 và 10/10/2015. Với những chia sẻ sâu sắc, tâm huyết của TS Lê Văn Hảo – Viện tâm lý học, các thầy cô đã trở nên sáng tỏ hơn trong cách thức tạo động lực tích cực cho học sinh trong học tập và cuộc sống. Read more…