Wellspring chính thức được CIE công nhận đạt Trường chuẩn Cambridge


Từ tháng 2/2012, Wellspring là trường song ngữ liên cấp đầu tiên tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại được công nhận là trường chuẩn Cambridge (VN229) cho cả 3 cấp học (từ Tiểu học tới Trung học Phổ thông), trực tiếp bởi Hội đồng Khảo thí Chương trình Phổ thông Quốc tế Đại học Cambridge – Cambridge International Examination (CIE), Anh quốc. Read more…

Educational Records Bureau (ERB)


ERB (Educational Records Bureau) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ tuyển sinh và đánh giá thành tích cũng như các dịch vụ giảng dạy cho lớp PreK đến lớp 12. Trong gần 90 năm, và với hơn 2,000 trường học thành viên trên toàn thế giới, ERB tiếp tục là một nguồn đáng tin cậy để thông báo quyết định nhập học và/ hoặc hỗ trợ chương trình giảng dạy và hướng dẫn. 
Read more…

College Board


College Board là một tổ chức được thành lập bởi một nhóm nhỏ các trường đại học vào năm 1900. Mục đích của tổ chức là tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho sinh viên và đơn giản hóa thủ tục nộp hồ sơ cũng như quy trình tuyển chọn cho các trường đại học. Read more…