Trường tiểu học Gateway Primary School ( Vương quốc Anh)


 

Trải qua quá trình thành lập, xây dựng và phát triển, trường tiểu học Gateway đã được ghi nhận với nhiều giải thưởng từ Chính phủ Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo Vương quốc Anh cũng như rất nhiều tổ chức danh tiếng trên thế giới. Mặc dù vậy, phần thưởng lớn nhất, có ý nghĩa nhất mà trường tiểu học Gateway đã đạt được là sự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp tích cực từ phía phụ huynh và học sinh qua các thế hệ.

Over the course of its history, Gateway Primary School has been recognized with numerous awards from the British Government, including the Ministry of Education and Training, and from many prestigious institutions throughout the world . However, the greatest and most meaningful reward that Gateway has received is the recognition and appreciation of its efforts by parents and students over many years.

•   Giải thưởng “Reading Recovery School”:  Giải thưởng “Reading recovery school” đã được trao cho trường tiểu học Gateway vì sự nỗ lực trong phương pháp giảng dạy của giáo viên và cách học của học sinh. Đây là một giải thưởng lớn và là một trong những niềm tự hào của trường tiểu học Gateway. Giải thưởng này do tổ chức Reading Recovery School  có trụ sở tại nhiều nước bao gồm những cường quốc có hệ thống giáo dục phát triển trên thế giới.

Won a “Reading Recovery School” award. Gateway Primary School got this award for its effort in teaching methodology and student learning. This is a major prize and is one that Gateway is proud of. This award is granted by the Reading Recovery School organization, which operates in several countries, including those with the most highly developed educational systems in the world. 

•   Giải thưởng “FA Chartered Standard”: Vì những thành tích trong công tác giáo dục thể chất và những đóng góp tích đối với việc gắn kết các trường tiểu học trên toàn nước Anh, trường tiểu học Gateway đã được tổ chức thể thao “The FA” vương quốc Anh trao giải thưởng này như một sự vinh danh, ghi nhận. 

Given an “FA Chartered Standard” award. Gateway was recognized by the UK’s FA for achievement in physical education and for contributions to bringing together primary schools across Britain for organized sports. 

•   Giải thưởng thân thiện với môi trường Eco-School: Với ý thức và những hành động tích cực vì một môi trường sống xanh hơn, quan tâm đến các vấn đề về môi trường, tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên của trường đã thực hiện và đạt được giải thưởng do tổ chức Eco-Warriors trao tặng.

Awarded for being an environmentally friendly Eco-School. For awareness of and concern towards environmental issues, and positive actions for a greener environment, all students, teachers and staff were awarded by the Eco-Warriors organization

•   Giải thưởng Activeremark: Một giải thưởng giành cho trường tiểu học đã có thành tích tốt trong việc thúc đẩy các hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường, tạo nhiều cơ hội để học sinh tham gia vào các hoạt động thể chất.

Activemark Award. This award recognizes and rewards a school for its commitment to promoting the benefits of physical activity and offering good physical activity opportunities. 

•   Giải thưởng Walking Bus (Đi bộ đến trường): Đây là chương trình khuyến khích các em học sinh đi bộ đến trường có nhân viên của Trường đi kèm để đảm bảo an toàn. Chương trình này giúp các em rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường. Gateway là trường đầu tiên ở vùng Dartford thực hiện chương trình này và rất thành công với mô hình này. 

Walking Bus Award. This program encourages students to walk to school safely with the help of school employees. This program helps children exercise and protect the environment. Gateway was the first school in Dartford to implement this program and has been successful with it. 

•   Và một số giải thưởng khác.

And several other awards.