Educational Records Bureau (ERB)


ERB (Educational Records Bureau) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ tuyển sinh và đánh giá thành tích cũng như các dịch vụ giảng dạy cho lớp PreK đến lớp 12. Trong gần 90 năm, và với hơn 2,000 trường học thành viên trên toàn thế giới, ERB tiếp tục là một nguồn đáng tin cậy để thông báo quyết định nhập học và/ hoặc hỗ trợ chương trình giảng dạy và hướng dẫn. 
logo erb

Phối hợp với cả các trường độc lập và công lập trên toàn thế giới để xây dựng cộng đồng, hướng dẫn giảng dạy, và đưa những hiểu biết về đánh giá thành hành động, ERB luôn nỗ lực trong việc hỗ trợ học tập cho học sinh.

Với việc trở thành thành viên chính thức của ERB từ tháng 4/2013, học sinh Wellspring có cơ hội sử dụng các nguồn học liệu online về Toán, Tiếng Anh, Đọc hiểu (Reading) và Viết luận (Writing) như học sinh Hoa Kỳ. Wellspring cũng được sử dụng các bài kiểm tra, đánh giá chuẩn hóa của ERB để giúp điều chỉnh và cá nhân hóa chương trình học tập cho từng em học sinh.