College Board


College Board là một tổ chức được thành lập bởi một nhóm nhỏ các trường đại học vào năm 1900. Mục đích của tổ chức là tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho sinh viên và đơn giản hóa thủ tục nộp hồ sơ cũng như quy trình tuyển chọn cho các trường đại học.colleege Board

Ngày nay College Board là một tổ chức phi lợi nhuận, đại diện cho hơn 5,900 trường cao đẳng, đại học, cả trung học và nhiều tổ chức xã hội ở Mỹ, có nhiệm vụ giúp đỡ các sinh viên (bản xứ và quốc tế) sẵn sàng năng lực cho việc học tập ở bậc đại học cũng như huy động các nguồn lực của xã hội để tài trợ cho những sinh viên có nhu cầu hỗ trợ tài chánh. Ngoài ra, College Board còn là một “kho tàng các công cụ và dịch vụ” giúp đỡ cho sinh viên trên con đường vào đại học. Càng biết khai thác “kho tàng” này cơ hội thành công của sinh viên càng lớn.

Wellspring đã cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo của College Board tại thủ đô Washington DC nhằm phát triển mảng tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh tại trường. Wellspring cũng chính thức trở thành trung tâm khảo thí ủy quyền cho các kì thi PSAT và AP tại Việt Nam từ tháng 7/2013.