American College Testing (ACT)


Được thành lập vào năm 1959, ACT là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận từ Hoa Kỳ chuyên cung cấp các đánh giá, nghiên cứu và giải pháp quản lý chương trình trong các lĩnh vực giáo dục và phát triển lực lượng lao động. ACT có văn phòng trên khắp Hoa Kỳ và tại Madrid (Tây Ban Nha), ACT Education Solutions Limited tại Úc (Sydney), Hàn Quốc (Seoul), Trung Quốc (Thượng Hải), Indonesia (Jakarta) và Singapore. Tại Hoa Kỳ, ACT và SAT là 2 tổ chức giáo dục duy nhất cung cấp và tổ chức các kỳ thi đầu vào cho tất cả các sinh viên muốn theo học tại các trường cao đẳng, đại học tại Mỹ.

American College Testing (ACT)

Với việc chính thức trở thành trung tâm khảo thí ủy quyền các bài kiểm tra của ACT từ tháng 4/2013, học sinh Wellspring có thể tham gia các bài thi ACT Explore (lớp 8, 9), ACT Plan (lớp 10), ACT (lớp 11, 12) ngay tại Wellspring. Với kết quả từ các bài thi ACT, học sinh Wellspring có cơ hội chuyển tiếp ngang bằng như học sinh bản địa sang bất cứ trường THPT hoặc xin học đại học tại Hoa Kỳ.