Đội ngũ WUC


Bộ phận Tư vấn Du học và Hướng nghiệp trường Wellspring gồm các thành viên với nhiều kinh nghiệm và thế mạnh riêng biệt:


UCC Introduction-01

Ms. Sharon Barrett

 • Chuyên viên tư vấn du học
 • Cử nhân ĐH Limerick (chuyên ngành Liberal Arts).
 • Cử nhân ĐH Portsmouth (Chuyên ngành Education in English).
 • Có kinh nghiệm làm việc lâu năm với Gabbitas Education và chuyên về cả 2 hệ thống giáo dục Sixth Form và University.

UCC Introduction-02

Ms. Hoang Thu Phuong

 • Chuyên viên tư vấn hướng nghiệp
 • Cử nhân Tâm lý Giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Nhiều kinh nghiệm tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học

UCC Introduction-03

Mr. Daniel G. Shelton

 • Chuyên viên tư vấn du học
 • Thạc sĩ ĐH Plymouth, Anh Quốc.
 • Kinh nghiệm nhiều năm hướng dẫn các học sinh Anh Quốc nộp đơn nhập học vào các trường Đại học.

UCC Introduction-04

Ms. Chu Thi Minh Phuong

 • Chuyên viên tư vấn du học và hướng nghiệp
 • Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Tiểu Bang Delaware, Hoa Kỳ.