Đội ngũ WUC


Bộ phận Tư vấn Du học và Hướng nghiệp trường Wellspring gồm các thành viên với nhiều kinh nghiệm và thế mạnh riêng biệt:

Lương Hiền Trang-IMG_6047Cô Lương Hiền Trang

  1. Chuyên viên tư vấn du học
  2. Cử nhân Toán và Kinh tế, Đại học Clark, Hoa Kì. Học bổng 100% cho 4 năm đại học

Đặng Phương ThảoCô Đặng Phương Thảo

  1. Chuyên viên tư vấn du học
  2. Thạc sĩ Tài chính & Kế toán, Đại học Queen Mary, Anh Quốc

Hoàng Thu Phương-IMG_6044Cô Hoàng Thu Phương

  1. Chuyên viên tư vấn hướng nghiệp
  2. Cử nhân Tâm lý Giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội