Chương trình tiểu học Song ngữ


Giáo trình chương trình Tiểu học Song ngữ kết hợp giữa Chương trình chuẩn Kiến thức của Bộ GD & ĐT Việt Nam, Chương trình Quốc tế chuẩn Cambridge và Chương trình kĩ năng mềm trang bị một nền tảng tri thức vượt trội…

› Thông điệp của Hiệu trưởng

 

Chương trình học thuật

      Tổng quan | Chương trình Việt Nam | Chương trình Quốc tế

 

Phát triển cá nhân và xã hội

      Ngoại khóa | Kỹ năng sống | Từ thiện – Xã hội | Thể thao – Nghệ thuật

 

Đội ngũ Giáo viên

 

Lịch năm học