Chương trình tiểu học Song ngữ


Giáo trình chương trình Tiểu học Song ngữ kết hợp giữa Chương trình chuẩn Kiến thức của Bộ GD & ĐT Việt Nam, Chương trình Quốc tế chuẩn Cambridge và Chương trình kĩ năng mềm trang bị một nền tảng tri thức vượt trội…